Güncel

Bilişim Ne Demek? Bilişimin Tarihçesi

Bilişim ne demek, Bilişim terimi nasıl ortaya çıkmıştır. Bilişimin gelişimi ve tarihçesi hakkında bilgi.

BİLİŞİM, bilim ve iletişimin asıl kaynağı olan bilginin akılcı ve otomatik bir şekilde dönüşümünü, işleyişini konu edinen bilim dalı. Bilişim teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimde kullanılan ve özellikle elektronik aletler aracılığı ile düzenli bir biçimde işlenmeyi ön görür.

Bilişim terimi bilgisayarla birlikte doğmuş bir bilim dalını belirtir. Birçok yabancı dilde enformatik olarak geçen sözcük “enformasyon” ve “otomatik” sözcüklerinden türetilmiştir. Türkçe’de ise bu terim “bilgi” ve “iletişim” sözcüklerinden gelir. Günlük dilde ise bilişim, hem belirli bir konu üzerinde bir şeyler öğrenmek amacıyla yapılan eylem ya da izlenen yol, hem de bu eylemin sonucu anlamında kullanılmaktadır.

Karmaşık elektronik hesap makineleri, bilgisayarlar, bilişim sistemlerinin temelini oluşturur ve istenen bilginin aktarılması, alfabenin harflerini, sayıları ve diğer bilinen işaretleri kullanan bildirimlerle iletilir. 1937’de George R. Stibitz, Bell Laboratuvarlarında, ilk kez ikili sayı sisteminden yararlanan bir makine geliştirdi; onun uyguladığı teknik bugüne kadar bilişimin standart yöntemi olagelmiştir.

Başlangıçta ikili sayı sistemi fazlaca yaygınlaşmadı, ama araştırmalar kuramsal alanda Louis Couffignal’in çalışmalarıyla, uygulama alanında da Conrad Zuse hesap makineleriyle sürdü. İkili sayı sistemine dayalı olarak çalışan ilk elektronik hesap makinesini J. Mauchly ve J. Eckert geliştirdi. Ardından, 1945’te matematikçi Johann von Neumann, mantık ile teknolojiyi bir araya getirerek, sabit programlı hesap makinesi ilkesini ortaya attı; bu çalışmasında Neumann, Turing ilkesiyle elektronik teknolojisini ve makinenin belirli bir mantık sistemine dayalı olarak çalışmasını sağlayan düzenleniş biçimini birleştirdi. Bu dönemden itibaren, bilişim giderek bir sanayi dalı haline geldi ve ticarileşti: daha sonraları kaydedilen tüm ilerlemeler, elektronik teknoloji ve yazılım alanlarındaki gelişmelerce belirlendi.

Önceleri basit bir teknik merak olan mikrobilgisayar, zamanla en önemli profesyonel bilgi işleme aracı haline geldi ve kişisel kullanım düzeyine erişti ve bir sanayi merkezinin merkezini oluşturdu. 1984’te Apple şirketi Macintosh’u 1985’te Microsoft, Windows”u piyasaya sürdü. Bunlar Türkiye’de de büyük bir hızla yaygınlaştı.

Bilişim, işlevleri ayrı olan şu beş dala ayrılır: 1. Formel bilişim 2. Sistematik ya da mantıksal bilişim 3. Fizik ve teknolojik bilişim 4. Yöntem yönünden bilişim 5. Uygulamalı bilişim.

Bugün bilişim; hava savunması, stratejik ve taktik planların hazırlanması, balistik füzelerin yörünge, hedef saptaması gibi savunma konularında, nükleer enerjide, uzay çalışmalarında, petrol alanında rafinerilerin çalışmasında, büyük bayındırlık çalışmalarında, statik hesapların yapılmasında, trafik kontrolünde, güzel sanatların grafik ve müzik kompozisyonlarında, basında otomatik dizgi, düzeltme, haberlerin ve belgelerin kullanım ve dağıtımında, tıpta klinik muayene, biyolojik analiz ve elektrikli teşhis verilerin bilişim sisteminde incelenerek teşhis yapılmasında, tıbbi istatistik bilgilerin verilmesinde, hastane yönetiminde geniş olarak yararlanılan bir bilim dalı durumuna gelmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir