Halkbilimi

Birdirbir Oyunu Nasıl Oynanır? Kuralları? Tekerlemesi

Birdirbir, birbirinin üzerinden atlanarak oynanan çocuk oyunu. Önce oynayanlar arasından bir ebe seçilir. Ebe bacakları dik elleri dizlerine dayamış olarak durur, başını da öne eğer. Öbür çocuklar koşarak yaklaşırlar elleriyle ebenin sırtına basıp bacaklarını iki yana açarak üzerinden atlarlar. Oyunun zorlamalı birdirbir denen çeşidinde ebe her atlayıştan sonra sırtını biraz daha kaldırarak yüksekliğini artırır. Birdirbir eşit sayıda oyunculardan oluşan iki takım halinde de oynanır Bu durumda bir takımın oyuncularının hepsi birden ebe olur. Oyunu bir başkan yönetir ve ilk atlayışı o yapar. Oyuncular ebelerin üzerinden 1 den I5’e hatta daha yukarıya doğru sayarak ve her sayıda değişik bir figür gösterip buna uygun bir tekerleme söyleyerek atlarlar.

Oynandığı yöreye göre değişmekle birlikte birdirbir oyunu, birdirbir, ikiye tekme, üçe kıç. dörde yama. beşe mektup, altıya fes yediye yama. sekizim seksek, dokuzum durak, onum oturak, onbirim milli durak, onikim yağlı börek, fındık kırma, ceviz kırma vb gibi tekerleme ve aşamaları içerir.

Bu aşamalar sırasında atlamada, figür göstermede ve tekerlemede herhangi bir hata yapan oyuncu ebe olur Oyunun bazı aşamalarında ebeye can yakan uygulamalar da yapılabilir. Bu durumda, atlayan oyuncunun “”insaf” diyerek söz konusu eylemi yapmayıp düz atlayışla yetinme hakkı da vardır Birdirbirin bir çeşidin de. ebenin üzerinden her atlayan, birkaç adım ilerde kendisi de eğilerek durur, ebe olur. Böylece bütün oyuncular birbirinin üzerinden atlayarak oyunu sürdürürler.