Güncel

Bölgesel Kalkınma Projeleri Nelerdir?

Bir okul düşününüz. Sınıflarda farklı seviyelerde öğrenciler mevcuttur. Başarı seviyesi düşük öğrencilerin başarılı olabilmesi için çeşitli yöntemler uygulanarak, bu öğrencilerin sınıfın genel seviyesine yükselmesi için çaba gösterilir. Ülkemizde de ekonomik açıdan yeterince gelişememiş ancak kalkınma potansiyeline sahip bölgeler mevcuttur. Bu tür bölgelerin gelişebilmesi için bölgesel kalkınma projeleri yapılmıştır. Hazırlanan kalkınma projeleri ile bölgelerin zayıf ve güçlü yönleri tespit edilmiştir. Bazı bölgelerde projeler uygulanmaya başlamışken bazı bölgelerde de projelerin uygulanabilmesi için bilimsel altyapı hazırlanmakta ve gereken finansman sağlanmaya çalışılmaktadır.

Türkiye’nin ekonomik gelişmesinin önemine değinen Atatürk bu konuyu “Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.” sözleri ile ifade etmiştir.

Ükemizde ilk bölgesel planlama çalışmasına 1950’li yılların sonlarına doğru başlanmış, bir kısmı potansiyel büyüme alanı olan 16 bölge belirlenmiş ve bu bölgelerde uygun çalışmalar yapılmıştır. Ülkemizin batı ve kuzeybatı kesimleri başta olmak üzere bazı bölgelerde hızlı bir gelişme görülürken bazı bölgelerde ise istenilen gelişme sağlanamamıştır. Bunun üzerine, bölgesel kalkınma projeleri yeniden gözden geçirilmiş ve aşağıda belirtilen beş büyük projenin uygulanması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Bu projeler; DAP (Doğu Anadolu Projesi), DOKAP (Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişim Projesi), GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi), ZBK (Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi) ve Yeşilırmak Havza Gelişim Projeleridir. Bu projelerin bir kısmı uygulama aşamasındayken bir kısmının ise sadece fizibilite raporları hazırlanmıştır. Ülkemizdeki bölgesel planları mevcut durumları açısından iki ana başlık altında toplayabiliriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir