Bilgi Dünyası

Borsaların Tarihçesi Hakkında Bilgi

Borsaların Tarihçesi ve Tarihi Gelişimi Hakkında Bilgi; Borsaların ilkel şekline misli malların el değiştirdiği, alınıp satıldığı ticaret mahalleri olarak çok eski devirlerde rastlanıyordu.
Eski Babilliler, Mısırlılar ve Fenikeliler devrinde borsaların mevcut olduğu ileri sürülmektedir. Tarihçi Th. Momsen’in eski Romalı bankacıların forumdaki Basilica binalarında toplantılarını Roma borsası olarak kabul eden görüşü tartışma konusudur.
Borsalar İtalya’daki şehir devletlerinde şehir tüccarları tarafından kurulan Loggia’lar ve İspanya’daki Lonja’lar çerçevesinde varlıklarını geliştirdiler. Orta çağda ün kazanan ve daha gelişmiş olan Venedik, Floransa borsalarında yalnız kambiyo mektubu (bir çeşit kıymetli evrak) üzerinde işlem yapıldığı bilinmektedir.
Borsa adı, borsaların meydana gelmesinden çok sonra ortaya çıktı. Bu kelime Flandr’da bir ticaret şehri olan Brugge’deki bir meydanın adından alındı. Asil Van Der Beurse ailesinin malikanesi önünde bulunan ve onların adına bağlanarak ede Beurse» veya «de Burse» diye anılan meydanda XV yy.da tüccarlar borsa işleri için toplanıyorlardı.
Bu meydanda yapılan ilk faaliyetler 1460 yılında Anvers’de teşkilata bağlandı ve böylece Batı Avrupa’nın en eski borsası ortaya çıktı. Daha sonra borsa kurumu ve adı Avrupa’nın diğer merkezlerine de yayılmaya başladı. Anvers borsası gelişerek 1531 yılında ilk milletler arası borsa niteliğini kazandı ve modern borsanın öncüsü oldu. Anvers borsasının kapısında in usum negotiatorum cujuscunque nationis ac linguae (bütün milletlerin ve dillerin tüccarları için) sözleri yazılı idi.
Gerçekten. bu borsada İngiltere’den, İtalya’dan ve diğer birçok ülkeden ticaret adamları toplanıyordu. Anvers şehrinin ticaret ve alışveriş özgürlüğü, denizaşırı eşya ticaretini geliştirdi. O çağdaki yazarlardan biri, Anvers borsası için insan orada bütün dillerin karmakarışık bir gürültüsünü duyuyordu … Kısaca Anvers borsası dünyanın her yanından bir parçanın bir araya geldiği küçük bir dünyaya benziyordu» der.
Hollanda – Doğu Hindistan (1602) ve Batı Hindistan (1622) kumpanyalarının kurulmasıyla borsa ticareti yeni bir döneme girdi. Amsterdam, milletler arası ticarette Anvers’-in yerini aldı. Hollanda’nın Fransızlar tarafından işgaline kadar Amsterdam, borsa ticaretinde önemli gelişmelere sahne oldu. Vadeli işlemler ilk defa bu borsada yapıldı. Borsa işlemlerinin icrai ve tasfiyesi burada büyük bir mükemmelliğe ulaştı.
Meydan Larousse / Cilt 3 Sayfa 319

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı