Genel KültürTarih

Boşnaklar Kimdir? Boşnakların Soyu, Özellikleri

Boşnak Bosnalı veya Bosna asıllı. Boşnak güzeli, dolgun çehreli. sarışın, al yanaklı güzel. Boşnaklar, eski Bosna halkıyla, bugünkü Bosna-Hersek Müslümanlarına verilen ad.

Bosnalılar, IX.yy.da Hristiyanlığı kabul ettiler ve sonraları Bogomil mezhebini benimsediler. XV.yy.da Fatih Sultan Mehmed devrinde Bosna’nın fethinden sonra Müslüman oldular. Aralarında, Nakşibendilik, Rufailik, Mevlevîlik ve Halvetilik gibi tarikatlar kolayca yayıldı.

XIX.yy.da Avusturyalılar Boşnakları Hristiyanlaştırmak için tedbirler aldılar ise de 1908’de Meşrutiyetin ilanı ile Müslümanların din hukukunu tanımak zorunda kaldılar

Bosna Hersek de İslam dini teşkilatı, bir dini siyaset ile ulema meclisi, vakıflar meclisi, vakıflar müdürlüğü ve her kazada birer mahalli vakıflar idaresinden ibarettir. Bilim, sanat ve sosyal hayatta Türk-İslam kültüründen etkilenen Boşnaklar arasında Sokulu Mehmed Paşa, Damat İbrahim Paşa, Tiryaki Hasan Paşa. Mevlâ Abdülkerim, Cezzar Ahmed Paşa. Sofu Mehmed Paşa, Koca Mustafa Paşa. Hersekzade Ahmed Paşa gibi ünlü devlet adamları ve kültürlü kişiler vardır.

Boşnaklar, çoğunlukla uzun boylu, koyu saçlı, kumral ve kahverengi gözlü olurlar. Sarı saçlı ve mavi gözlü olanları az sayıdadır. Yerli kıyafetleri; askerlerde kısa etek ve onun üzerine giyilen çedik pabuç, başlık olarak keçe külahı ve belde meşin kemere sokulan bir kamadır. Kadınlar ise entari ve süslü bluzlar giyer, başörtüsü olarak boneye benzeyen başlıklar takarlar. Konukseverlik ve acık sözlülük karakteristik özellikleridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir