Nedir

Bostancı Ocağı Nedir? Görevleri Nelerdir

Bostancı: Birlik halinde teşkilatlanmış sultan sarayları bahçıvanlarına verilen ad. Bostancı başı, Bostancı ocağının en büyük amiri. Bostancı ocağı, bostancıların bağlı oldukları ocak.
Bostancı başı, Bostancı ocağından yetişir, dışarıdan, hatta Edirne bostancılarından dahi kimseyi aralarına karış-tırmazlardı. Saray içinde idam olunması gereken devlet büyükleri, Bostancı başıya teslim edilirdi. Sadrazam ve vezirlerin sürgünleri, onun aracılığıyla yapılırdı. Saraydan yükselme sureti ile çıkarılacak olurlarsa beylerbeylik veya vezirlik, normal olarak çıkarılmalarında da kapıcı başılık veya sancak beyliği alırlardı.
Bostancı ocağı. Biri İstanbul’da diğeri de, Edirne’de olmak üzere iki bağımsız Bostancı ocağı vardı. Edirne Bostancı ocağının teşkilatı ayrıydı ve kadrosu daha azdı. Bursa. Amasya, Manisa gibi yerlerde de, hükümdarlara ait topraklarda bostancılar vardı. Bostancı ocağına devşirmeden gelen Acemi oğlanları, ya doğrudan doğruya veya bir süre Türk çiftçisi yanında kalıp Türk  İslam kültür ve geleneğiyle yetiştikten sonra alınırdı. Bu ocakta hizmet edenler, dış hizmetlere çıkınca yükseldikleri derecelere göre yeniçeri, kapı kulu süvarisi veya hünkar müteferrikası olurlardı. Bazen tersane hizmetine de verilirlerdi. Yirmi bölük olan hasbahçe eratı. saraydaki hasbahçeye bakardı. Bostancı ocağına giren Acemilerin diğer bir kısmı da Yalı köşkü. Sepetçiler köşkü, Kayıkhane, Balıkhane, Otluk kapı, Soğuk çeşme. Heybeci, Bamyacı, Kuşhane, Gülhane. İncili köşk. Dolap, Değirmen, Mezbelekeş (Çöpçü). Tulumbacı v.b. ocaklarda hizmet ederlerdi.
Bostancı ocağındaki Acemiler, dokuz dereceye ayrılırlardı. Dokuzuncuların kıdemlisi terfi ederse hamlacı (kürekçi). hamlacı yükselirse bostancı hasekisi. o da terfi ederse, bostancı kethüdası olurdu. Yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra seçilen 1 500 bostancıdan Asakiri Hassa adıyla bir saray muhafaza teşkilatı kuruldu. Topkapı sarayı ile diğer saraylar bunların muhafazasında idi. Adlan sonradan Bab-ı Hümayun hademesi oldu.
Meydan Larousse / Cilt 3 Sayfa 328

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı