Bilgi Dünyası

Bozkır Nedir Nerelerde Görülür

Bozkır Nedir? Bozkır nerelerde görülür, Bozkır bitki örtüsünün özellikleri nelerdir? Bozkır’ın görüldüğü yerlerin coğrafi özellikleri nelerdir?
Bozkır; Otsu bitkiler veya bodur ağaççıklardan meydana gelen kurakçıl oluşum; bitki örtüsünün süreksiz oluşu bakımından çayır denilen otsu bitki topluluğundan ayrılır.
Bozkırların birçok türü vardır: yazları serin ve oldukça yağışlı olan kesimlerde görülen çayır-stepler; dağ yamaçlarında yayılan çalılık stepler; tuzlu topraklarda tuza dayanabilen bitkilerin bir araya gelmesiyle oluşan tuzcul stepler.
Bozkır, ilkbaharda havaların ısınması, karların erimesi veya yağmurların yağmasıyla çabucak gelişir. Toprağın kalın, nemin yeterli olduğu yerlerde bozkırı meydana getiren otlar büyür; fakat bu görünüş çok sürmez. Sıcağın birden artması, yağışların kesilmesi ve toprakta nem kalmaması yüzünden otlar kurur ve bozkır aylarca koruyacağı boz bir renge bürünür. Sonbaharda otsu bitkiler yeniden sürmeye başlarsa da gelişemezler. Bozkırlar çok yerde tarlaya çevrilerek ilk görünüşünden uzaklaşır. Hayvancılık ve aşırı otlatma yüzünden de bozkır zenginliği kaybolur. İç Anadolu bozkırları bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Macaristan’daki Puszta’lar ve Arjantin pampaları da bozkır örneklerinden sayılır.
Bozkır, tarım kaynakları, nispeten kısıtlı bir tabii bölge meydana getirir. Verimin yetersizliğini ve iklim şartlarının yıllara göre düzensiz olarak değişmesini karşılamak için insanlar, bozkırdan ancak geniş alanları işleterek yararlanabilirler. Avustralya ve Kalahari’deki bozkırlarda küçük yerli gruplar göçebe hayatı yaşar, toplayıcılık ve avcılıkla geçinirler. Geleneksel tarım kuralları çerçevesinde göçebe ve yarı göçebe hayvancılık, genellikle en elverişli faaliyet biçimidir; çünkü sürülerin yer değiştirmesi bitki örtüsünün yoksulluğunu karşılar. En çorak ve çöle benzer bozkırlar, uzun yola dayanıklı hayvan sürülerinin (develer, hecin develeri. koyunlar) yetiştirildiği bölgelerdir En az çorak bölgelerde sığır yetiştirilir. Bu bölgelerde iklim şartları bazen geleneksel tarım yapılmasına imkan verir; bu tarımdan elde edilen gelir. sadece hayvan yetiştirilen bölgelerde elde edilen gelirden yüksektir Atlı ve develi göçebelerin yayılması yerleşik köylülerin daha gerilere itilmesine ve hayvancılığın, iklim şartları imkan verdiği sınırının çok ötesine göçmesine yol açtı.
Günümüzde modern teknikler bozkırlarda tahıl tarımını geliştirdi. Makinelerle işlenen geniş yüzeyler, kuru tarım uygulamasına baş vurulması. çok zayıf verimlere rağmen tarımın global verimliliğini sağladı. Bu şekilde işlenen az nüfuslu bozkır kesimleri büyük ölçüde tahıl ihraç eden bölgeler haline geldi. öte yandan bozkırların önemli bir bölümü bugün, yünü için beslenen boyun yetiştiriciliğine ayrılmıştır. Bu bölgelerde su kaynaklarının ve yoncalıkların düzenlenmesi eskiden felaketlere yol açan büyük kuraklıkların sonuçlarıyla savaşmayı sağladı.
Meydan Larousse / Cilt 3 Sayfa 358

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı