Kültür

Bozkır Sanatı Nedir, Nasıldır, Özellikleri

İ.O. VII.-IV. yylar arasında Doğu Avrupa’dan Sibiryaya kadar uzanan bölgedeki bozkırlarda yaşayan göçebe halkların geliştirdikleri sanatı belirten terim.
Bozkır sanatının ortaya çıkış tarihinin tam olarak aydınlatılamamış olmasına karşın, bazı öğelerinin Sibirya’da İ.Ö. III. binyılda yaşayan kabilelere kadar uzandığı görülür. Bozkır halkları, özellikle İ.Ö. VII. yy’dan başlayarak, zengin sanat ve uygarlıklar geliştirmişlerdir.
Bu sanat ve uygarlıkların bir halktan öbürüne önemli ölçüde değişmesine karşın, sonuçta bozkır sanatında bazı ortak ana özellikler ayırt edilebilir. Bunun başlıca nedeni, göçebelerin zenginliklerini hep birlikte taşımak zorunda olmalarıdır: Bu yüzden de sanat yapıtları hep, sahibinin üstüne giyebileceği ya da mücevher, silah, kupalar, kaseler gibi kolayca taşıyabileceği nesneler olmak zorundaydı; en yaygın süsleme öğeleri de doğal olarak doğada sürekli iç içe oldukları hayvan motifleriydi. Bu görkemli sanat parçalarını ortaya koyan göçebe topluluklar, sonunda ilişkide bulundukları daha gelişmiş uygarlıkların, özellikle de eski İran, eski Yunan ve eski Çin uygarlıklarının etkisinde kalmışlar ve bozkır sanatı ortadan kalkmıştır.
Bozkır sanatının en güzel örneklerini İskitler geliştirmişlerdir. Yaklaşık olarak İ.Ö. VII. yy.-İ.Ö. IV. yy. arasında Tuna’nın aşağı kesiminden Altaylar’a ve Ural boylarına kadar uzanan bozkırlarda yaşayan İskitlerden kalma en ünlü mücevherler arasında Kuzeybatı Kafkasya’da bulunan altın geyik (Ermitaj müzesi, Petersburg), Kazakistan’da Çiliktin vadisindeki Altın Kurganlar’da bulunan altından yapılmış yatar durumda küçük kediler ve geyikler, küçük akbabalar (deriden sadaklarını süslemek için kullanıldıkları sanılmaktadır) sayılabilir.

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı