Nedir

Bozok Nedir Kısaca Bilgi

Bozok Nedir (Ne Demek- Anlamı) Yozgat İline Bozok Denilmesinin Nedeni Nedir
BOZOK, yirmi dört oğuz boyundan on ikisine verilen ad. Bozok kelimesinin kaynağının Oğuz Han ile ilgili bir destana dayandığı bilinir. Tarihçi Reşidüddin’e göre, Oğuz Han’ın altı oğlu vardı. Rivayete göre, bunlar, bir gün avda üç altın ok ile bir altın yay buldular ve babalarına getirip, bunları pay etmelerini istediler. Oğuzhan, altın yayı, Gün, Ay, Yıldız adlı üç büyük oğluna, okları ise Gök, Dağ, Deniz adlı üç küçük oğluna verdi. Yayı verdiklerini  verdiklerini üç ok diye adlandırdı ve kendisinden sonra gelecek hanların Bozok’tan seçilmesini emretti. Oğuz Han ölünce, büyük oğlu Gün başa geçti. Bozok kolundan olan boylar üstün ve asil sayılırdı. Savaşta ve her türlü törende sağ tarafta yer alırlardı.
Çoğu oğuz hükümdarları (Kayı, Bayat, Beydili, Avşar gibi) Bozok boylarından çıkardı. Fakat bir zaman sonra Üçoklar üstünlük kazandılar. Dede Korkut hikayelerinin esası bu devre ait olaylardır. Selçuklu ailesinin bağlı olduğu Kınık boyu, Üçok kolundandı. Arap tarihçilerin yazdıklarına göre Dülkadiroğulları devletini kuranlar Bozoklardan, Ramazan-oğulları beyliğini kuranlar ise, üçoklardandı.
Yozgat ilinin eskiden Bozok adını taşıması Bozok kolundan kabilelerin XV. yy.da buraya gelip yerleşmesindendir. 
Meydan Larousse / Cilt 3 Sayfa 360

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı