Güncel

British Museum Neden Önemli? Eserleri, Tarihçesi

İngiltere’de Dünyanın her yanından getirilen seçkin Eskiçağ yapıtları ve etnografya koleksiyonlarını kapsayan müze.

British Museum, hekim ve doğabilimci Sir Hans Sloane’un (1660-1753) biriktirdiği ünlü bir kitap, el yazması ve doğa tarihi nesneleri koleksiyonunun hükümet tarafından satın alınmasıyla 1753’te kuruldu. Oxford kontları Edvvard ve Robert Harley’nin daha önce miras bıraktıkları önemli el yazması kütüphanesi ve Sir Robert Bruce Cotton’m (1571-1631) bağışlamış olduğu elyazmaları, sikkeler ve antikalar da Sloane koleksiyonuna katıldı.

George H’nin, Krallık Kütüphanesini 1757’de armağan etmesinden iki yıl sonra müze, Bloomsbury’ deki Montagu House’da halka açıldı.

XIX. yy’da arkeolojiye ilgi artınca, British Museum, armağan ya da satın alma yoluyla Eskiçağla ilgili paha biçilmez yapıtlar elde etti. Atina Akropolis’indeki klasik Yunan heykellerinin (Elgin mermerleri) 1816’da elde edilmesi buna örnek verilebilir. 1823’te George lll’ün kütüphanesinin alınmasıyla genişleyen koleksiyon için daha geniş bir yer gereksinmesi doğunca, tasarımını Sir Robert Smirke’ün yaptığı günümüzdeki yapı, 1847’de Montagu House’un yerini aldı.
Müzenin başkütüphanecisi Sir Anthony Panizzi’nin çizdiği planlara göre yapılan dev kubbeli kütüphane on yıl sonra tamamlandı. Müzenin doğal tarih koleksiyonu, 1883’te Güney Kensington’a taşınarak Doğa Tarihi Müzesi (Natural History Museum) adını aldı. British Museum’daki ve öbür kütüphanelerdeki elyazması ve basılı kitap koleksiyonlarının bir araya getirilmesiyle de 1973’te British Library (İngiliz Kütüphanesi) oluşturuldu.

British Museum koleksiyonları dört ana bölümde toplanmıştır: Eskiçağ yapıtları bölümü; sikkeler ve madalyalar bölümü; baskılar ve çizimler bölümü; günümüzde ayrı bir yapıda bulunan “Museum of Mankind” (“İnsanlık müzesi”) adı verilen etnografi bölümü. Eskiçağ yapıtları bölümü, Mısır, Batı Asya, eski Yunan ve Roma, Tarih öncesi İngiltere, Ortaçağ ve Doğu yapıtlarından oluşan ayrı ayrı koleksiyonları kapsar. Müzedeki ünlü yapıtlar arasında, Mısır hiyerogliflerinin çözülmesini sağlayan Reşit Taşı, Asurbanipahn Ninova’daki sarayından gelme Asur kabartmaları, Bodrum’daki Mausoleion’dan frizler, Sutton Hoo Gemi Mezarlığı, tunç ve fil dişinden Afrika heykelcikleri sayılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir