Bilgi Dünyası

Brom Nedir, Brom Elementi Kullanım Alanları

Periyodik çizelgede Vlla grubunda (halojenler) yer alan kimyasal element: Simgesi Br, atom sayısı 35, atom ağırlığı 79,904 olan brom, keskin, kötü kokulu bir sıvıdır.
Element durumundayken, neredeyse siyah gibi görünecek kadar koyu kırmızı renktedir. 1826’da Antoine Jeröme Balard tarafından bulunan brom, doğada bulunma oranı bakımından elementler arasında 36. sırada yer alır; yer kabuğundaki bolluğu bakımından 48. sıradadır. Deniz suyundaki ağırlığa göre % 0,0065lik bolluk oranıyla, gazlar dışında, deniz suyunda erimiş olarak en bol bulunan yedinci elementtir. Kolayca tepkimeye girdiği için doğada hiçbir zaman serbest olarak bulunmaz; tepkimeye girme kolaylığına karşın, 1841 ‘de Zacatecas yakınlarında (Meksika) bulunan ender bir gümüş filizi dışında, hiçbir mineralin önemli bileşeni de değildir. Deniz bitkileri ve hayvanları, bromu gövdelerinde toplar, böylece, brom kaynağı haline gelirler. Bazı esmer su yosunları ve kabuklu deniz hayvanları buna örnek gösterilebilir.
Kimyasal özellikleri. Brom, kimyasal özellikleri bakımından klora benzer; birçok elementle ve bileşikle doğrudan birleşir; ama bu tepkimeler çok güçlü değildir. Karbon tetraklorür ve benzen gibi bazı organik çözücülerle bütünüyle karışabilir (dolayısıyla, bunlar, su çözeltilerinden brom elde edilmesinde kullanılabilir).
Brom, metallerin çoğuyla tepkimeye girer; potasyumla girdiği tepkime patlayıcı, alüminyumla girdiği tepkimeyse çok güçlüdür; ama magnezyum, nikel ve kurşun, broma karşı tepkisizdir. Bazı durumlarda, sözgelimi demir ve çinkoyla tepkimesinde, tepkimeyi başlatmak için nem gereklidir; sodyumla tepkimesindeki gibi bazı durumlardaysa yüksek bir sıcaklığa gerek vardır.
Bromun organik bileşiklerle girdiği tepkimeye brom-lama (brominasyon) denir. Brom, genellikle, doymamış hidrokarbon bağına eklenin CH2( = |CH2 4- Br2 -CH2 Br—CH2 Br ve hidrojen atomlarının yerine geçerek fenolün halka yapısıyla tepkimeye girer:
Kullanılışı. Brom, özellikle, dibromoetan üretiminde kullanılır; bu madde, tetraetil kurşun içeren otomobil yakıtlarına katılır. Yakıtın otomobil motorunda yanması sırasında, tetraetil kurşun, egzos gazlarıyla birlikte atılan uçucu bir kurşun bromür oluşturarak motorun içinde kurşun birikimini önler. Brom, ayrıca boyalarda, fotoğraf emülsiyonlarında, yanmayı geciktirici preparatlar-da, böcek öldürücülerde ve metilen bromürlü yangın söndürücülerde de kullanılır; ağartıcı olarak ve hafif yatıştırıcı ilaçların hazırlanmasında da bromdan yararlanılır.
Zararları. Brom zehirlidir; solunum yolu zarlarında ve gözlerde şiddetli tahrişe yol açar. Güçlü bir oksitleyici olduğu için, yanıcı maddelerle temas ettiğinde tutuşmalarına neden olabilir; bu nedenle, yangın açısından orta-yüksek derecede tehlikeli bir maddedir.

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı