Ülkeler

Bulgaristan Kültürel Özellikleri

Kültür. İkinci Dünya Savaşından sonra, Bulgaristan sanatı, edebiyatı ve mimarisi, sosyalist gerçekçiliğin ve resmi komünist estetik anlayışının ilkelerini uyguladı. Daha önce, edebiyat ulusçu hareketler doğrultusunda gelişirken, resim XIX. vy. sonuna kadar Bizans ve Osmanlı geleneklerini yaşattı. XIX. yy’da Avrupa resim akımlarıyla tanışan Bulgar ressamlar ülkenin toplumsal sorunlarına büyük ilgi duymaya başladılar.

Her ne kadar Karadeniz kıyısındaki bazı oteller modern Batı üslubunda yapılmışlarsa da, modern Bulgar mimarisi Sovyet mimarisini anımsatır. Buna karşılık geleneksel sanat ürünleri, özellikle de süslemeler çok güzeldir Seksenli yılların sonunda gerçekleşen rejim değişikliğinden sonra, sivil görevlerinin getirdiği yükümlülükler altında ezilmiş ya da siyasal görüşleri açısından hükümet ile anlaşmazlığa düşmüş sanatçılar, kopmuş oldukları dünya sanat ve kültürüyle yeniden bağlantı kurma olanağına kavuşmuşlardır.

Bulgaristan nüfusu nun yaklaşık % 90’ı, bölgeye İ.S. VI. yy’da yerleşen halkın torunları olan İslavlardır. Bulgaristan adı, İ.S. VII. yy’da Orta Asya’dan bölgeye gelen göçebe Bulgar halkından gelir. Yavaş yavaş İslavları egemenlikleri altına alan bu halk ilk Bulgar krallığını kurmuşsa da, çoğunluğu oluşturan İslav nüfus içinde yavaş yavaş erimişlerdir. Türkler nüfusun yaklaşık % 9’unu oluşturur. Ayrıca ülkede Çingene, Yunanlı, Rus ve Yahudi azınlıklar yaşar. İslam dinini benimsemiş Bulgarlar da Pomaklar diye adlandırılan ayrı bir topluluk oluşturur. Komünist hükümetin Türklere uyguladığı ağır baskılar, 1980 yıllarının sonunda Türklerin bir bölümünün Türkiye’ye göç etmesine neden olmuştur.

Bulgarlar, Doğu Ortodoks kilisesinin özerk bir kolu olan Bulgar Ortodoks kilisesine bağlıdır. Pomaklar ve Türkler Müslümandır. Küçük gruplar halinde Protestanlar, Yahudiler ve Katolikler de bulunur. Diktatör komünist yönetimi döneminde hükümet ibadeti engelliyordu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir