Bursa’nın Kültürel Özellikleri Nelerdir?

Bursa’nın Kültürel Özellikleri Nelerdir? Bursa İlinin kültürü, halk oyunları, halk müziği, giyim ve kuşamı, Bursa’nın kültürel zenginlikleri nelerdir?

Bursa mevlid ve karagözden, oyun havalarına, koçaklamalardan, ağıtlara, ninnilere kadar çok zengin bir müzik folkloruna sahiptir. Vurmalı sazlardan davul. tef. zil ve kaşık eşliğinde çeşitli oyunlar kızlı-erkekli gruplarca oynanır.

Yörenin ezgi yapısına bakıldığında Kerem, garip müstezad, kalenderi ve misket ayaklarındaki ezgilerin çoğunlukta olduğu görülür.

En ünlü oyunları kız havası, menekşe, cezayir, köylü güvendesi, alçak (engini oyun. yüksek oyun vb. dir. Ayrıca Bursa kılıç-kalkan oyunu müziksiz kılıç yardımıyla oynanan meşhur bir oyundur. Başlıca 6 figürü olup 8 kişiyle oynanır. Kılıç kalkanın birbirine vurulmasıyla çıkan ses oyunun ritmini sağlar. Bunların dışında başta karagöz-gölge oyunu olmak üzere diğer seyirlik oyunlar da Bursa geleneksel oyunlarında önemli bir yere sahiptir.

Giyim-Kuşam: Günümüzde Bursa da çağdaş giysiler egemendir. Kırsal kesimde erkekler renkli kumaşlardan yapılma işlemelerle süslü kıyafetler giyerler. Pantolon yerine potur, şalvar, çakşır, cepken ve gömlek giyerler. Ayaklarına mes, üstüne abam sarık sarılan keçe ve külah da yaygın giysilerdir.

Kadınlar 2 çeşit giysi kullanırlar. Bunlar “üç etekli giyim” ve “şalvar içlikli” giyimdir. Üç etekli giyimde üç etek denilen elbise ve alta şalvar giyilir. Uçkur ince ipek bürümcekten yapılmıştır. Gömlek yine ipekten cepken Bursa kadifesinden yapılmıştır. Bursalı kadınlar bellerine gümüş kemer takarak renk renk ovalardan yapılma yemeniler bağlarlar