Genel KültürMimari

Camilerin Mimari Özellikleri Nelerdir?

Camilerin mimari özellikleri nelerdir? Camiler hangi bölümlerden oluşur, İlk yapılan camii hangisidir özellikleri hakkında bilgi.

Ülkemizdeki camilerin mimari ve estetik açıdan farkı nedir, Camilerimizin mimari güzellikleri hakkında bilgi.

Cami sözcüğünden daha geniş bir anlamı olan mescit, Türkçede mahalle aralarında bulunan küçük ibadet mekanları için kullanılmıştır. Müslümanlığın yayılmasıyla birlikte yapılan büyük ibadet yerlerine “cami” adı verilmiştir. Kentlerdeki büyük ve önemli ibadet yerlerine “ulu cami”, sultanların yaptırdıklarını da “selatin cami” denilmiştir.

Cami, ana çizgileriyle kendisini oluşturan temel amaca yönelik bir biçim taşır. Farklı dönem ve yerlerde, farklı mimari ve estetik özellikler göstermekle birlikte bu biçim Mekke’den gelen çizgiyi dik açıyla kesen bir duvardır. Bu duvar kıble yönünün bir göstergesidir.

İlk caminin Hz. Muhammet’in Medine’deki evi olduğu, bu yapının sonraki cami planlarına model oluşturduğuna inanılır. Başlıca bölümleri şunlardır: Sahn (namaz kılman kapalı cami hacmi), sofa, mihrap (kıble yönünü gösterir), kadınlar mahfili (kadınların namaz Alabilmeleri için ayrılmış bölüm), müezzin mahfili. Camilerde genellikle eşya bulunmaz. Hocaların vaaz vermek için üzerine çıktıkları “kürsü”, mihrabın her iki yanında bulunan şamdanlar, üzerinde Kur’an okunulan rahleler başlıca eşyalardır.

İç avlunun ortasında abdest almak için yapılmış bir “şadırvan” vardır. Caminin en önemli dış öğelerinden biri “minaredir. Minare “kürsü” adı verilen bir kaide üzerinde yükselir. Ezan okunan balkona “şerefe” denir.
Caminin avlusunda, cenaze namazının kılındığı yer olan “musalla”, tabutların üzerine konulduğu “musalla taşı”, imam ve müezzinler için odalar bulunur.