Genel KültürEdebiyat

Can Cümleden Azizdir Ne Demek Anlamı

Can Cümleden Azizdir, sıhhat ve insan sağlığınının önemini dile getirmesi yönünden kullunalır ve yorumlanırsa atasözlerine uygunluk gösterir. Padişah Kanuni S. Süleyman “Olmaya Devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi” sözü bir anlamıyla da bu düşünceyle de yorumlanır.

Bir ülkenin geleceği, iyi ve sıhhatli yetişecek nesillerin elindedir. Ruh, beden, inanç ve bilim yönünden nesillerin iyi yetişmesi, ileriye hazırlanması gereklidir. Bugün yarının aynasıdır.

Sağlıklı olmayan bir kişi, yaptığı işlerde başarı gösteremez. Çünkü sıhhatli bir vücut ile hastalıklı bir bünye arasında çalışma, üretim ve başarı bakımında çok farklar vardır.

Yukarıdaki söz, kendi sıhhat ve sağlığını herşeyin üzerinde tutması düşüncesiyle söylenir ve yorumların-sa yanlış kullanılarak atasözü niteliğinden uzaklaşır.

Milli, manevi konular fedakârlığı gerektiren zaruretlerle değer kazanı rfînsan bu konularda gerekli fedakarlığı (Kendi canı dahil) yapmaktan, çekinmemeli, o ûlvi değerleri herşeyin üstünde tutmalıdır. . Milli Mücadele yıllarında çoğu insanımız hastalıklı hatta yarım insan diyeceğimiz bir halde iken, cephede Vatan savunmasında yer almış, orayı terketmemiştir. Türk Milleti, milli konularda hassasiyetini daima göstermiştir. Kendi canını, malını, evlâdını feda etmekten kaçınmayarak o ûlvi mücadelede yerini almıştır. O halde böyle konularda ‘”Benim canım, sağlığım heryeşden önemlidir, azizdir, herşeyden önde gelir” düşüncesi yanlıştır. Yukarıdaki söz bu cihetle kullanılır ve yorumlanırsa atasözü olmaktan çıkar.

İstanbul burçlarına tek kalan kolu ile Bayrağı diken ruh; Çanakkale’de ağır hastayken topunun başından ayrılmayan Mehmet Çavuş; Erzurum savunmasında hastalık ve ihtiyarlığını kenara iten Nine Hatun’lar canımız herşeyden önemli dememişlerdir. Onlara göre önemli olan şey yapılmaya çalışılan yüceliklerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir