Genel KültürTarih

Candar Ne Demektir? Candar Neye Denir? Anlamı?

Candar: Ortaçağ türk ve islam devletlerinde hükümdarı ve sarayı korumakla görevli bir asker sınıfı.

Büyük Selçuklu devletinde hassa kuvvetleri dışında sultanı ve sarayını korumakla görevli candarlar özel olarak yetiştirilmiş Türkler ile yabancı kölelerden oluşurdu. “Emir-i candar” adıyla anılan komutanları arasında, atabeyliğe kadar yükselenler de vardı. Büyük Selçuklu devletinin parçalanmasından sonra candarlık kurumu, Anadolu Selçukluları aracılığıyla Anadolu beyliklerine geçti. Anadolu dışında Şiraz ve Horasan sultanlıkları, güneyde Memluklar ve onların aracılığıyla Yemen ve Kuzey Afrika devletleri tarafından da benimsendi.

Anadolu Selçuklu devletinde candarlar, seçkin hassa askerleriyle (müfret) birlikte saray muhafızlığı yaparlar, seferlerde de konak yerlerinde hükümdarı korurlardı. Ayrıca, sultanların idam buyruklarını yerine getirmekle görevliydiler. Atlı bir sınıf olan candarlar; kılıçtan başka yay, kalkan ve nacak da kullanırlardı. Memluklar’da bir alay olarak örgütlenen candarlar, “nevbe” adlı bölüklere ayrılmışlardı. Her nevbenin başındaki subay (reıs-i nevbe), saray kapıcılarını ve perdedarları da yöneten emir -i candara karşı sorumluydu. Memluklar’ da emir-i candar ayrıca, saray teşrifatçılığı da yapardı. Sultanın huzuruna gireceklere eşlik eder, divanda hükümdarın ar–dında durarak onu korur, tutuklama ve idam hükümlerini yerine getirirdi. XV. yy. ortalarına kadar “erbab-ı süyûf” denilen 25 büyük emir arasında dokuzuncu sırayı alan emir-i candarın buyruğunda tüm yüksek görevliler gibi bir mızıka (tablha-ne) bulunurdu. Ancak, sonraları emirlikler yeniden sınıflandırılırken, emir-i can-darlığın derecesi indirildi.

Osmanlı devletinde candarlık örgütü yoktu. Bunlara ilişkin görevleri bostancılar, çavuşlar ve kapıcılar gibi saraya bağlı çeşitli sınıflar yerine getirirdi.

İSA BEY Çandarlı, türk müderrisi ve valisi (öl. İstanbul 1542). Medrese öğrenimini yaptıktan sonra müderris olarak görev aldı. Nişancılık makamına tayin edildi. Sonra çeşitli yerlerde vali olarak görevlendirildi. Son vazifesi olan Şam valiliğinden azledilince İstanbul’a geldi. Bir süre sonra da öldü.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir