Dini Konular

 • İncil Nedir Kısaca. İncil’in Özellikleri Nelerdir?

  İncil:  İsa’nın yaşamının ve bildirisinin anlatıldığı kitaplar bütünü; bu kitapların her biri.  Dilimize Arapçadan giren İncil sözcüğünün kökü Yunancaya dayanır ve bu dilde iyi haber…

 • İmam Kime Denir? Görevleri Nelerdir?

  İlk imam, Hz. Muhammet’tir. Dört halife de imamlık yaptılar. Zamanla Müslümanların sayısının çoğalması, yerleşim birimlerinin artması ve genişlemesiyle imamların sayıları da çoğaldı. İslam dininin birlik…

 • İlyas Aleyhisselam Kimdir Kısaca

  İlyas;  İbranice Eliyau, Eliya, Elia da denir, İsrail Krallığı’nda İ.O. IX. yy.’da Ahab Yezavel döneminde yaşadı. Kenan kültlerine karşı Yehova’nın dinini savundu. Yahudilikte ve izlerine…

 • Tasavvufta İlham Ne Demek Anlamı

  Tasavvufta, deney ve akıl yoluyla ulaşılan bilgilerden başka, bir de kulun kendi isteği, gücü ve çalışmasına bağlı olmaksızın, doğrudan Tanrı vergisi ve aracısız olarak kulun…

 • Kuran’da İçkinin Yasaklanması Ayetleri

  Araplar’da cahiliye döneminde içkiye büyük düşkünlük vardı. Müslümanlığın ilk dönemlerinde de içki yasaklanmış değildi. Araştırmacılar, Kuran’ın içki ile ilgili ayetlerinin içeriklerini göz önüne alarak, İslam…

 • İbadet Nedir Kısaca Kaça Ayrılır?

  Allah’a  olan inancını, şükranını gösterme; bunun için yapılan dinsel uygulamalar. İbadet etmek, Allah’a şükran ve bağlılığını göstermek için dinin gereklerini yerine getirmek.  İslam dininde ibadet,…

 • Hutbenin Amacı Nedir? Hutbe Ne Anlama Gelir?

  Hutbe: Cuma ve bayram namazlarında hatibin minderden yaptığı konuşma. Cuma namazlarında hutbe okunması farz, bayram namazlarında ise sünnettir. Bu nedenle herhangi bir nedenle hutbesiz bayram…

 • Hurufilik Anlayışı Nedir? Hurufiler Neye İnanır?

  Hurufilik; Tanrı’yı, insanı ve genel olarak varlığı harfler ve sayılar ile açıklayan tarikat. İslam dünyasında harflere ve sayılara birtakım simgesel anlamlar yükleme faaliyetleri ve çabası…

 • Hicret Nedir Kısaca, Hicret Ne Zaman Oldu Tarihi

  Hicret: 1. Göç. 2. Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayı. (Bu olay, hicri takvimin başlangıcı sayılır.) 3. Hicret etmek, göç etmek. Hicret islam terminolojisinde…

 • Hızır Kimdir? Hızır Aleyhisselam Hikayesi Özeti

  Hızır: Kuran’ da adı geçmemekle birlikte, din bilginlerinin çoğunluğu ve tasavvuf önde gelenleri tarafından peygamber, bilge ya da veli sayılan, insanları her yönden kurtarıcılığı ağır…