Dini Konular

 • Karun Kimdir Kısaca, Ne Zaman Yaşamıştır?

  Karun: Musa peygamber döneminde mevki hırsı, cimriliği ve kıskançlığı ile tanınmış çok zengin Yahudi. İslam mitolojisine Kutsal Kitap’tan geçmiştir. Kutsal Kitap’ta adı Korah diye anılır. …

 • Biat Etmek Ne Demektir? Biat Nasıl Edilir?

  Biat Etmek Ne Demek? Biat; İslam toplumunda devlet başkanının din hükümlerini kendi önderliği altında yerine getirmeleri için ümmetten aldığı söz, bağlılık yemini. Biat, sözlük anlamıyla…

 • Bezm-i Elest Ne Demek? Elest Meclisi Nedir?

  Bezm-i Elest, İslam inancında Adem’den kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların ruhlarının Tanrının rableri olduğunu kabul ve itiraf ettikleri meclis Kuran’a göre Adem’in soyundan gelecek…

 • Batıl Ne Demek? Dinde Batıl Ne Demektir?

  Batıl, İslam’da, tanrısal olanın, hakkın karşıtını belirten kavram. Gerçek olmayan, yasadışı, geçersiz, bozulmuş, anlamsız, boşa giden, yokluğa mahkûm gibi anlamlan olan sözcük Kuran’da 28 ayette…

 • Kafir Diye Kime Denir? Birine Kafir Demek Doğru Mu?

  Kafir Kime Denir?  Tanrı’ nın varlığını yadsıyan kimse için kullanılır; tanrıtanımaz. 2. Müslümanlarca öteki dinlerden olanlara denir. 3. İslam dininin inanç ilkelerini tanımayan kişi. 4.…

 • Kadirilik Nedir? Kadiri Tarikatı Nasıl Bir Tarikat

  Kadiriye; Şeyh Abdülkadir Geylani tarafından XII. yüzyılda kurulan bir tarikatın adı. Kısa bir süre içinde başta Hindistan olmak üzere bütün İslâm ülkelerine yayılan Kadiriye tarikatı…

 • Kaderiyye Ne Demek? Kaderiyye İnancı Neyi Savunur?

  KADERİYYE Kula, her türlü İşinde yapma ya da yapmama seçenek (ihtiyar) ve gücünü (kader) tanıyan İslami bir inanç akımı. Sufilere göre Tanrı’nın evrendeki bütün olay…

 • Kader Ne Demektir? Kadere İnanmak Ne Demek?

  Kader Nedir, Ne Demektir, İslam İnancında Kaderin Yeri ve Önemi, Kader Hakkında Kısa Özet Bilgi Bazı doktrinlere göre, bütün olayları önceden ve değişmeyecek şekilde düzenleyen…

 • Kabe’nin Tarihi Kısaca, Kabe’nin Özellikleri

  Kabe: Hicaz’da, Mekke’de Harem-i Şerifin ortasında yer alan, Müslümanlarca kutsal yapı. Bu anlamdan genelleşerek kutsal sayılan amaç ya da yer. Divan şiirinde sevgilinin yaşadığı yer…

 • İsrailiyat Ne Anlama Gelir? Ne Demektir?

  İsrailiyat  Yahudi kültüründen İslam kültürüne geçen inanç ve gelenekler.  Yahudi ve Hristiyanların kültürlerinden, özellikle Tevrat ve Talmud’dan bazı Müslüman yazarların yaptıkları alıntılar ile bu dinlerden…