Dini Konular

 • Budizm Öğretileri, Budizme Göre Emir ve Yasaklar

  Budizm öğretileri kuralları nelerdir? Budizme göre 10 emir, yasaklar, günahlar ve doğru yollar. Budizm şu 4 yüksek gerçeği telkin eder 1. Hayat acılarla doludur; zevk…

 • Hristiyanlık Hakkında Kısaca Bilgi

  Hristiyanlık Hakkında Kısa Özet Bilgiler Hristiyanlık, vahye dayalı dinlerden biridir. Filistin bölgesinde ortaya çıkmıştır. En yaygın olduğu bölge Avrupa’dır. Kuzey Amerika’nın tamamı, Güney Amerika’nın kıyı…

 • İslam Dininin Temel Özellikleri Nelerdir?

  İslam Nedir, İslam Dinin Özellikleri Nelerdir İslam, Allah tarafından Hz. Muhammed aracılığıyla insanlara gönderilmiş son ilahî dindir. Miladi VII. yüzyılın başlarında Arabistan’da ortaya çıkan İslam…

 • Dinimize Göre Düğün ve Nikah Nasıl Olmalı?

  İslam İnancına Göre Görüşme Nasıl Olmalı? Hayat boyu beraberlik hedefiyle bir araya gelecek olan kişilerin birbirlerini görmeden, tanımadan evlenmeleri düşünülemez. Tarafların birbirlerini tanımadan yapacakları bir…

 • İslam Felsefesi Nedir? Özellikleri

  İslam Felsefesi Nedir, Özellikleri Nelerdir, İslam Felsefesi Hakkında Bilgi İslam felsefesi, temelini Yeni Eflatuncu görüşte, Aristoteles mantığında bulan; inançla akıl, felsefe ile din arasında bağlantı…

 • Şarap Dinimizce Neden Yasaktır?

  Şarap Dinimizce Neden Yasaktır? Yasak olduğunun kanıtları nelerdir? Şarabın yasaklanmasının nedenleri ile ilgii görüşler Genellikle sarhoş edici bütün içkiler, müminlere mutlak surette yasak edilmiştir. Bu…

 • Besmele Nedir? Anlamı? Besmele Nasıl Çekilir?

  Besmele; Kur’an-ı Kerim’de bağışlayan ve esirgeyen Allah’ın adıyla anlamına gelen bismillâhirahmanirrahim cümlesinin adı. Besmele çekmek (demek, okumak), bismillâhirrahmanirrahim demek: Ne su içerken besmele çekersiniz, ne…

 • Alevilerin İnanç ve İbadetleri Hakkında Bilgi

  Alevileri Sünni ve Şii Müslümanlardan ayıran en önemli özellik ibadet biçimleridir. Aleviler Kuran’a ve hadislere inanır, ama namaz, oruç ve hac konusundaki inançlarıyla öbür İslam…

 • Cenaze Nasıl Kefenlenir? Kefen Bezi Nasıl Olmalıdır?

  Cenazenin Kefenlenmesi; Cenaze Nasıl Kefenlenir, Kefen Bezi Nasıl Olmalıdır, Kadın ve Erkek Cenazenin kefenlenmesi ile ilgili bilgiler Ölünün gömülmeye hazırlanışı için gerekli olan ikinci işlem…

 • Bektaşiliğe Giriş Töreni Nasıl Yapılır?

  Bektaşiliğe girme bahsinde zamanla ve Bektaşi kollarına göre değişiklikler yapılmış, tarikatın son zamanlarında basit bir hale getirilmiştir. Tarikata girecek olan müride Can denirdi. Ona bir…