Dini Konular

 • Hurufilik Anlayışı Nedir? Hurufiler Neye İnanır?

  Hurufilik; Tanrı’yı, insanı ve genel olarak varlığı harfler ve sayılar ile açıklayan tarikat. İslam dünyasında harflere ve sayılara birtakım simgesel anlamlar yükleme faaliyetleri ve çabası…

 • Hicret Nedir Kısaca, Hicret Ne Zaman Oldu Tarihi

  Hicret: 1. Göç. 2. Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayı. (Bu olay, hicri takvimin başlangıcı sayılır.) 3. Hicret etmek, göç etmek. Hicret islam terminolojisinde…

 • Hızır Kimdir? Hızır Aleyhisselam Hikayesi Özeti

  Hızır: Kuran’ da adı geçmemekle birlikte, din bilginlerinin çoğunluğu ve tasavvuf önde gelenleri tarafından peygamber, bilge ya da veli sayılan, insanları her yönden kurtarıcılığı ağır…

 • Tasavvufta Hırka Giymek Ne Demek

  Hırka, yünden örülür ya da kumaştan dikilir. Osmanlılar döneminde yaygın olarak kullanılan kumaş hırkaların yerini, günümüzde örgü hırkalar almıştır. Bunlar elde örülür ya da makinelerde…

 • Hendek Savaşı Nedir Kısaca

  Hendek savaşı, Medine müslümanlarıyla Mekke müşrikleri arasındaki savaş (627). Hz. Muhammed’in dinine geçenlerin kendilerini Medine’den sürmelerine kızan yahudi Beni Nadir kabilesi Gatafan kabilesiyle bir antlaşma…

 • Haydarilik (Haydariye) Tarikatı Nedir?

  Haydarilik ya da Haydariye Seyit Kutbettin Haydar’ın kurduğu şii eğilimli tarikat (XIII. yy).  Batınilik izleri taşıyan bu tarikatta Ali’ye ve On iki imama derin bir…

 • Hatim Nedir Nasıl İndirilir?

  Hatim: Sona erdirme, bitirme. Kuran’ı başından sonuna kadar okuma. Hatim etmek. Hatim indirmek, Kuran’ı başından sonuna değin okuyup bitirmek. Müslümanlıkta, ibadet niyetiyle ve Allah’ın hoşnutluğunu…

 • Harut Marut Hikayesi Nedir? ( Harut Marut Olayı Kıssası)

  Harut ile Marut, adları Eski Mısır kaynaklarında, Avesta’da ve kapalı bir biçimde Kuran’da (11,102) geçen iki meleğin adları. Anlatıldığına göre, İdris peygamber göğe çıkarıldığında melekler…

 • Harun Peygamberin Hayatı Kısaca

  Harun, Kuran’a göre peygamber Musa’nın büyük kardeşi. Musa çok güzel, etkili ve inandırıcı konuşan Harun’u kendisine yardımcı bir peygamber olarak göndermesini Allah’tan diledi. Bunun üzerine…

 • Hariciler Kimdir? Nasıl Ortaya Çıktı? Neyi Savunur?

  Hariciler, Hz. Ali ile Muaviye arasındaki anlaşmazlığın giderilmesi için başvurulan hakemlik yöntemine karşı çıkarak Ali’den ayrılan ve her iki tarafa da muhalefet edenler. Halife Osman’ın…