Dini Konular

 • Evliya Kime Denir? Evliya Kerametleri Gerçek Mi?

  Evliya kime denir? Evliyaların kerametleri gerçek mi? İslam dünyasının Evliya ve Keramet Anlayışı. Kuran’da Evliya sözcüğücü geçiyor mu? Evliya: Mucizeler, kerametler gösterdiğine inanılan ermiş. 2.…

 • Eşarilik Nedir Özellikleri Nelerdir?

  Eşarilik: kelam yöntemini benimseyen ehl-i sünnet içinde İmam Ebü’l-Hasan el-Eş’ari’nin (öl. 935) kurduğu itikadı mezhep. Kırk yaşına kadar mutezile mezhebini benimseyen el -Eş’arı, bazı kaynaklara…

 • Ehlibeyt Ne Anlama Gelir? Kimler Ehlibeyt Kabul Edilir?

  Ehlibeyt Ev halkı. Gönül ustaları, Tanrı’yı iyice anlamış kimseler: Hz. Muhammed’in kızı, damadı ve torunlarından ibaret ailesi.  Kuran’da bir kez Hz. Muhammed’in eşlerini anlatmak için…

 • Ehli Sünnet Ne Anlama Gelir? Kimler Ehli Sünnet Sayılır?

  Ehl-i sünnet. Kelam ve akaid kitaplarında Ehl-i sünnet ve’l-cemaat terimi, Ehl-i sünnet-i hassa denilen Selefiye ile Ehl-i sünnet-i amme denilen Eş’ariye ve Maturudiye kapsamı içine…

 • Hz. Ebubekir Kimdir Kısaca Hayatı

  Hz. Ebubekir Kimdir Kısaca Hayatı. Hz. Ebubekir Döneminin Önemli Olayları Nelerdir? Hz. Ebubekirin İslam Tarihi Açısından Önemi ve Vefatı. Hz. Ebubekir, asıl adı Abdullah (Mekke’…

 • Ebabil Kuşu Nedir? Ebabil Kuşu Hikayesi

  Ebabil kuşu nedir? Divan Edebiyatında Ebabil Kuşu Ne Demektir? Ebabil Kuşu İle İlgili Hikaye ve Dinimizdeki Yeri ve Önemi Ebabil: Kuran’ın 105. sûresinde adı geçen,…

 • Dua Nedir? Dua Nasıl Edilir? Peygamber Duası

  Dua; Bir dileğin gerçekleşmesi içinTanrı’ya yalvarma; yakarış. Dua genellikle insanoğlunun tüm başarılarına, atılımlarına karşın eksikleri, acizlikleri, korkulan ve umutları olduğu düşüncesinin bir sonucudur. Kuran insanın,…

 • Dört Halife Dönemi Nedir? Özellikleri

  Dört halife dönemi, islam tarihinde Hz. Muhammet’in ölümünden sonra halife seçilen Ebubekir ve onu izleyen Ömer, Osman, Ali’nin halifeliklerini kapsayan dönem (632-661). Dört halife döneminde…

 • Derviş Kime Denir? Derviş Nasıl Olunur?

  Bir müslüman tarikatına girmiş ve onun kurallarını, törelerini benimsemiş kimse. Yoksulluğu, çilekeşliği benimsemiş kimse. Her şeyi hoşgörüyle karşılayan alçakgönüllü kimse. Derviş hırkası, mevlevi tarikatından dervişlerin…

 • Tasavvufta Aşk Ne Demektir? Nasıl Anlatılır?

  Tasavvufta Aşk Anlayışı Nasıldır? Aşk Nasıl Anlatılır ve Yorumlanır, Tasavvufta Aşk makamı hakkında bilgi. Tasavvufta aşk. Mutasavvıflara göre Allah’a ermek ancak yoklukla (adem) mümkün olabilir.…