Dini Konular

 • İslamiyette Allah İnancı Nasıldır?

  Allah, İslamda, Tanrı’nın özel adı. Allah, Tanrı’nın İslam düşüncesinde esma-i hüsna olarak anılan 99 adından biridir, ama onların tümünün anlamlarını içerdiği için en üstünüdür. İslam…

 • İslamda Alim Kime Denir?

  âlim, çoğul ulema, İslam bilginlerine verilen ad. Ulema Osmanlı döneminde ilmiye adıyla ayrı bir sınıf oluşturmuştur. Dar anlamda âlim adı, hükümleri delilleriyle bilen fıkıhçıları, yani…

 • Cuma Neden Önemlidir? Cuma Günleri Neler Yapılır?

  Müslûmanlarca haftanın kutsal sayılan günü. Cuma namazı, cuma günü cemaatle kılınan öğle namazı.  Cuma alayı, Cuma selamlığı ya da selamlık resm-ı âlisi de denir, padişahların…

 • Akabe Biatları Nedir? Biatların Amacı ve Önemi

  Akabe Biatları Nedir? Akabe Biatları nerede, ne zaman, kimler arasında yapıldı, Akabe Biatlarının önemi ve sonucu. Akabe biatiarı, ( biat nedir? )  Medineli ilk Müslümanların…

 • Ahura Mazda Kimdir? Ne Demek? Kimin Tanrısı?

  Ahura Mazda (Avesta dilinde “Bilge Efendi”), Hürmüz olarak da bilinir, eski İran inanışının, özellikle de Zerdüşt’ün kurduğu dinsel düzenin en yüce tanrısı İÖ 522-486 arasında…

 • Ahit Nedir? Eski ve Yeni Ahit Ne Demek? Ahid Sandığı Nedir?

  Ahit, bireyler, topluluklar ve uluslar arasındaki ilişkiler açısından büyük önem taşıyan çok geniş kapsamlı, bağlayıcı vaat. Toplumsal, hukuksal ve dinsel birçok türü varsa da, daha…

 • Keramet Nedir? Keramet Sahibi Olmanın Anlamı

  Keramet. Yaratılıştan gelen cömertlik ve şereflilik. Terim olarak, Allah’ın veli kullarında meydana gelen doğa kanunları dışındaki haller ve üstünlüklerdir. Bir başka ifadeyle, Allah’ın sevdiği kuluna,…

 • Cerrahiye Tarikatının Kurucusu ve Özellikleri

  Cerrahiye, halvetiye tarikatının bir kolu. Nurettin Cerrahi tarafından İstanbul’ da kuruldu (XVII. yy ). Halvetiye tarikatında olduğu gibi, bunda da Tanrı’yı anma (zikir) temel ilkelerden…

 • Cezbe Nedir? Cezbe Hali Ne Demek?

  Cezbe: Gönülden inanan bir kimsenin tanrısal varlığın çekimine kapılarak aşırı bir coşkuyla kendinden geçmesi durumu. Coşkuya kapılarak kendinden geçme. Cezbeye tutulmak, cezbeye kapılmak, bir inanç…

 • Cenaze Nasıl Yıkanır? Cenaze Kabre Nasıl Konulur?

  Cenaze ne demektir? Kültürümüzde Cenaze İle İlgili İnançlar. Cenaze nasıl yıkanır? Cenaze Namazı Kılındıktan Sonra Neler Yapılır? Cenaze kabre nasıl konulur. 1. Gömülmek üzere hazırlanan…