Edebiyat

 • May- 2023 -
  18 Mayıs

  Alegorik Ne Demek Örnekleri

  Alegori. Herhangi bir kavram veya varlığın daha değişik bir nesne ile simgelenerek anlatılması. Latincede allegoria, Fransızcada allegorie, Osmanlıcada istiare-i temsilliye (temsili istiare) biçiminde kullanılmıştır.…

 • 18 Mayıs

  Kaside Nedir? Bölümleri? Genel Özellikleri

  Divan edebiyatında, Tanrıyı, din büyüklerini ve genellikle devlet ileri gelenlerini övmek amacıyla yazılan şiir türüne ve nazım biçimine kaside adı verilir. Arap edebiyatı kökenli olan kasidede,…

 • 5 Mayıs

  Bey Böyrek Hikayesi Nedir? Neyi Anlatır?

  Birçok destan ve masal öğesini içeren Bey Böyrek Hikâyesi, bilinen en eski halk öyküsüdür. Dede Korkut’taki  birinci öyküye benzemekle birlikte, araya serpiştirilmiş manzum bölümler…

 • 4 Mayıs

  Baybars Hikayesi Nedir? Özeti

  Baybars  Hikâyesi, Siret Baybars olarak da bilinir. Memlûk hükümdarı I. Baybars’ın yaşamı çevresinde oluşmuş halk hikayesi Tarihsel gerçeklerle çeşitli söylentilerin bir masal karışımıyla birbirine…

 • Nis- 2023 -
  25 Nisan

  Ağzınla Kuş Tutsan Nafile Hikayesi Kısaca

  Ağzınla Kuş Tutsan Nafile Hikayesi Kısaca. Ağzınla Kuş Tutsan deyimi nereden gelir hikayesinin özeti Ağzınla Kuş Tutsan Nafile Deyimi Hikayesi Osmanlı Devletinin güçlü zamanlarında,…

 • 25 Nisan

  Adalet ve Adil Olmak İle İlgili Sözler, Atasözleri, Deyimler

  Adalet ile ilgili kısa güzel sözler, hadisler, özdeyişler. Adaletin önemini vurgulayan, adil olmanın değerini gösteren sözler. Atatürk, Hz Muhammed vb Adalet ile ilgili sözleri ADALET…

 • 25 Nisan

  Açlık ve Aç Olmakla İlgili Sözler, Atasözleri, Deyimler

  Açlık ile ilgili atasözleri nelerdir, Aç olmak ve acıkmak ilgili söylenmiş atasözleri örnekleri. Açlık hakkında atasözleri Açlık İle İlgili Atasözleri Acıkan doymam, susayan kanmam…

 • 25 Nisan

  Acı ve Acı Çekmekle İlgili Sözler

  Acı İle ilgili kısa güzel sözler, Acı çekmek ile ilgili cümleler, felsefi sözler. Aşk Acısı, Ayrılık Acısı gibi acı çeşitleri ile ilgili güzel etkili…

 • 25 Nisan

  Abayı Yakmak Hikayesi Kısaca

  Abayı Yakmak Hikayesi Kısaca. Abayı yakmak deyiminin hikayesi kısaca özeti. Abayı yakmak deyimi nereden gelir hikayesinin özeti ABA, Yünden dövülürek  yapılan bir çeşit kaba…

 • Şub- 2023 -
  3 Şubat

  İstanbul İle İlgili Bilmeceler

  İstanbul’u ve İstanbul Hayatını Anlatan Bilmeceler Türk halk edebiyatında, soru ve cevap esasına göre kurulmuş, her türlü nesne ya da kavramı üstü kapalı anlatıp…