Edebiyat

 • Şub- 2023 -
  3 Şubat

  İstanbul İle İlgili Bilmeceler

  İstanbul’u ve İstanbul Hayatını Anlatan Bilmeceler Türk halk edebiyatında, soru ve cevap esasına göre kurulmuş, her türlü nesne ya da kavramı üstü kapalı anlatıp…

 • 3 Şubat

  İstanbul Tekerlemeleri Nelerdir Örnekleri

  Çoğunluğu çocuk dünyasının ürünü olarak kabul edilmekle birlikte hayatın her safhasında karşımıza çıkan tekerlemeler; kafiyeli, bazen farklı sayıdaki hece ve mısralardan kurulmuş olarak görülür.…

 • 2 Şubat

  İntibah Yahut Sergüzeşt-i Ali Bey Özeti

  İntibah Yahut Sergüzeşt-i Ali Bey Namık Kemal’in romanı (1876) Türk edebiyatında Batı romanı yolundaki ilk ürünlerdendir. Ancak yazar Batıdaki örnekler yanında, olay örgüsü, canlandırdığı…

 • Oca- 2023 -
  27 Ocak

  İskendername Kimin Eseri Konusu Özeti

  İskendername, Ahmedi’nin dinsel, ahlaksal, öğretici mesnevisi (1390). İskender’in efsaneleşmiş yaşamını konu edinirken din, tasavvuf, ahlak, felsefe, tarih, coğrafya, tıp vb. konularında bilgiler verir. İskender’in…

 • 26 Ocak

  İncili Çavuş Kimdir Hikayesi

  İncili Çavuş, asıl adı Mustafa, Türk fıkra kahramanı (Sivas ya da Diyarbakır XV. yy. sonu-İstanbul 1632). Sarayda musahip, nedim görevi yaptığı, İran’a gönderilen elçi…

 • 25 Ocak

  İnce Memed Konusu Nedir Kısaca

  İnce Memed, Yaşar Kemal’in romanı (4 c, 1955-1987). Toros dağlarının eteğindeki Değirmenoluk köyünde yaşayan ince Memed ‘in eşkıyalığa sürüklenmesini, dağa çıktıktan sonra halkın uğradığı…

 • 20 Ocak

  İlahi Nedir Kısaca? İlahilerin Özellikleri

  İlahi: Tanrıyı övmek, ona yakarmak için söylenen şarkı, yazılan şiir. Eski Yunan da ve Latinler ‘de, genellikle bir dinsel ayinde okunan ve kahramanlarla tanrıların…

 • 20 Ocak

  İkinci Yeni Akımı Nedir Kısaca Özellikleri Temsilcileri

  İkinci yeni, Türk edebiyatında Garip şiirinin getirdiği yeniliğe karşı oluşan yenilik hareketi (1956-1960 sonrası), i. Berk, T. Uyar, E. Cansever, C. Süreyya, Ece Ayhan…

 • 16 Ocak

  Dante’nin İlahi Komedyası Neyi Anlatıyor?

  İlahi Komedya (La Divina Commedia), Dante Alighieri’nin 1306-1308’den ölümüne (1321) kadar yazdığı manzum yapıt. Bir giriş bölümünden sonra 33’er bölümlük 3 kısımdan (Cehennem, Araf…

 • 14 Ocak

  Acelecilik İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

  Acelecilik, hızlı hareket, tez davranmayı huy edinme, sabırsızlık ve telaş göstermedir. Telaşa kapılan insan aklını ve zamanını doğru kullanamaz. Hata yapma olasılığı fazladır. Sabırsızlık…