Browsing: Güncel

Güncel Bilgiler, Güncel Konular, Güncelliğini her zaman koruyan önemli sorunlar ve çözüm yolları.

Hukukun kaynakları Hukukun kaynakları deyimi çeşitli anlamlarda kullanılır. Bir anlama göre, hukukun kaynağı hukuk kurallarının ortaya çıkışı ve oluşma biçimidir…

Hilal: Divan edebiyatında sevgilinin kaşları: “Yine bir kaşı hilalin sitemi çerh gibi I Kaddimi kıldı kemer, takatimi eyledi tâk (Yine…