Halk Müziği

 • Bendir Nedir Özellikleri Nelerdir?

  Bendir, Bender olarak da bilinir, klasik Türk müziğinde kullanılan zilsiz büyük tef. Nakkare ya da kudümle birlikle Türk müziğinin başlıca ritim çalgısıdır. Dinsel müzikte de…

 • Bayati Makamı Nedir? Özellikleri

  Bayati Türk müziğinde bir makam. Bileşimi, uşşak  ve acem makamlarının bileşimiyle aynıdır. Uşşak makamının seyri çıkıcı, bayat ve acem makamlarınki ise inici çıkıcı ya da…

 • Halk Müziği Nedir? Özellikleri, Gelişimi, Ürünleri

  Halk Müziğinin Tanımı ve Özellikleri Hakkında Bilgiler Halkın estetik yaratıcılığını yansıtan; yarattığı, söylediği, sevdiği ve çalıp türküleri ve ezgileriyle dinlediği müziğe, halk müziği denir. Halk…

 • Hüzzam Makamı Nedir? Özellikleri

  Hüzzam: Türk müziğinde bir bileşik makam. (Kuramsal olarak açıklamakta en çok güçlük çekilen makamlardandır. Hümayun makamına hüzzam beşlisi eklenerek oluşturulduğu kabul edilir. Ancak, Arel ve…

 • Flüt Nedir? Flüt Nasıl Bir Müzik Aletidir Özellikleri

  Eski Yunan çobanı da, Andlar’da yaşayan Amerikan yerlisi de, büyük bir orkestranın solisti de, Karpat köylüsü de flüt çalar: flüt, dünyanın en eski ve en…

 • Eğin Türküleri Nelerdir? Neyi Anlatır? Örnek

  Eğin türküleri, Erzincan’ın Kemaliye (eski adı Eğin) ilçesinde söylenen, ayrılık konusunu işleyen türküler. Çalışmak için Eğin’den giden, yıllarca dönmeyen, belki gittikleri yerde yeniden evlenen eşleri…

 • Dilli ve Dilsiz Nefesli Sazlar Nelerdir? Özellikleri

  Dilli Nefesli Sazlar Hemen hepsi ağacın içi oyularak yapılır. Boyları 20 cm’den 80 cm’ye kadar değişiklik gösterir. Bu sazların ağıza gelen kısmından başlamak üzere, nefesi…

 • Türk Müziğindeki Dörtlüler Nelerdir?

  Türk müziğinde, her biri bir beşliyle birleşerek basit makam dizilerini ya da bir basit makam dizisiyle birleşerek bileşik makam dizilerini oluşturan, dört yanaşık sesten oluşmuş…

 • Elazığ Harput Türküleri (İshak Sunguroğlu Araştırması)

  Elazığ Harput Türküleri Araştırması Harput ve dolaylarında yaşayan insanların sese ve saza verdikleri kıymet hiçbir zaman azalmamıştır., İşte bu merak ve sevgi ile içten gelen…

 • Davul Nedir? Davul Nasıl Yapılır? Çeşitleri? Tarihi

  Davul, enli ve ince tahtadan bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, deriler üzerine tokmak ve değnek vurularak çalınan bir müzik aracı. DAVULCU a. 1.…