Cebbar Ne Demek? Cebbar Anlamı Nedir?

CEBBAR (ar. cebr, zorlama’dan cebbar).

Esk. 1. Büyüklük, kahredicilik, yücelik sahibi olan Tanrı. 2. Zorba. 3. Becerikli, ekmeğini taştan çıkaran.

Yunan mitolojisinde heybetli, dev bir avcı olarak gösterilen Orion burcuna Araplar’ca verilen ad. Önceleri Araplar, aynı burca “el-cezva” derlerdi,

Allah’ın Kuran’da geçen esmayı hüsna’sından (güzel adlarından) biri. (Kuran’ da Allah için kullanıldığında O’nun “celal” sıfatlarından biri olarak gücünün, iradesinin ve yönetiminin sınırsızlığı insanların bir niteliği olarak kullanıldığında zorba, despot anlamına gelir

Bazı sahabenin adı. Sonradan Hz. Muhammet, bu adı Abdülcebbar (Cebbar’ ın kulu) biçiminde değiştirmiştir.

İlgili Makaleler