Nedir

Cefr (Cifr) İlmi Nedir? Tarihçesi, Özellikleri

Gaipten haber verdiği sanılar ilim; Cefr ilmi Müslümanlarca az bilinen fakat çoğunlukça inanılan bir bilgi dalıdır. Buna göre harflerin kılavuzluğu ile gelecekteki olaylar bilinmeye çalışılır ve bu konuda kahinlik yapılır. İnanılan söylentilere göre Cefr veya Camia, aslında halife Ali’nin yazdığı iki kitabın adıdır. Bu kitaplarda dünyanın başlangıcından kıyamete kadarki bütün olaylar konu edinilmiştir. Kitap, halife Ali’den sonra miras olarak halife Ali’nin oğullarının, sonra Şia imamlarının eline geçmiştir. Bu imamlar, sözü geçen kitapla, Hz. Muhammed soyunun geleceğini keşfederlerdi. Şii kaynaklarına göre bu kitap Cafer-i Sadık’ın elindedir ve temeli Musa peygamberin levhalarından alınmıştır.
Başka söylentilere göre bu levhaları Hz. Muhammed ele geçirmiş ve damadı Ali’ye bırakmıştır. Bir söylentiye göre de Hz. Peygamber bu kitapların metnini kendisi söylemiş ve Ali kaleme almıştır. Bu söylentiye göre bir oğlak derisi üzerine yazıldığı için cifr ilmi denmiştir. Bu oğlak Uhud savaşında ganimet alınmış, Hz. Peygamber’in buyruğuyla kesilmiş, derisi üzerine Cefr Kitabı yazılmıştır.
Cefr kitabı dünya olaylarının yorumu ile ilgili ise de, Müslümanların genel görüşünce Kuran’ın gizli yorumunu yapar ve iç anlamını açıklar. Bu görüşten ötürü yavaş yavaş harfleri birer anahtar olarak kullanmak ve Kuran’ın derin anlamını açıklamak yoluna gidilmiştir. Böylece hurufîlik (harfler yoluyla Kuran’ın gizli anlamını açıklamaya uğraşan tarikat) ve noktaviyye tarikatlar (noktalara önem vererek bu yolla gizli şeyleri bulmaya çalışan tarikat) doğmuştur. Birçok mutasavvıf. cefr ilmi ve risale yazmakla kalmamış,  kendi kehanetlerini cefr ilmine dayandırmış ve oradan alınmış gibi göstermişlerdir.
Herhalde cefr ilmi, Emevi ve Abbasi halifeleri devrinde baskı gören Ali taraftarlarının ortaya attıkları ve yaydıkları bir inanıştır. Böylece bazı kehanetler desteğiyle Ali taraftarlarının geleceğini umutlu kılmak, maneviyatlarını kuvvetlendirmek yolu tutulmuştur, Ayrıca, özellikle Mütevekkil devrinde çok işkence gören Ali taraftarları, halifeyi bu kehanetlerle korkutmak yoluna gitmişlerdir. Daha sonra bu bilgi, bu amaçtan ayrılarak gelecekten haber veren ve kehanette bulunan bir yöntem. haline gelmiştir. Bu cinsten bir kehanet kitabı 1. Selim tarafından Mısır’da bulunmuş ve Topkapı Sarayı kitaplığında saklanmıştır. Söylentiye göre  IV Murad kendi ölümünü bu kitapla önceden öğrenmiştir.
Meydan Larousse 4 Cilt Sayfa 85

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı