Bilgi Dünyası

Cehennem Nasıl Bir Yerdir Kısaca Bilgi

Cehennem nedir, nasıl bir yerdir? Cehennemin 7 kapısında neler vardır? Cehennem de sürekli kalacak mıyız?
İslamda cehennem. Kur’an ayetlerinin zahiri anlamlarına göre cehennem, yollarını şaşıran kimselerin buluştuğu yerdir (Hacer suresi 43. ayet). Kibirli kimselerin gideceği ayrı bir bölüm de tanımlanmıştır. Bu ayete göre cehennemin 7 kapısı vardır. Her kapıda özel muhafızlar bulunur .Bu kelimenin eski metinlerde derin anlamına gelen kullanılışına da rastlanır. Cehennemin İslam ve Hristiyanlıktaki tasavvuru birbirine birçok noktalardan benzer. Genel olarak cehennem, her iki dinde de dünyadaki ateşe benzetilir.
Kur’an’da ve hadislerde cehennemin canlı ve parlak tasvirlerine rastlanır. Bazı yerlerde de cehennem kelimesi yerine ateşin özelliklerini belirten sıfatlar kullanılır: Leza (saf alev). sa’ir (yanan ateş), sakar (kırmızı ateş), luame (yakıcı ateş), hâviye (gayya kuyusu), cahim (şiddetli ateş). Bazı ayetlerde de cehennem kelimesinin karşılığı olarak nar (ateş) kelimesi kullanılır. Kur’an’da cehennemin sıfatlarını belirtmek için kullanılan bu kelimeler, bazı Kuran’ın anlamını yorumlayanlara göre cehennemin muhtelif derecelerini göstermektedir.
Cehennemin korkunçluğunu anlatan ayetlerin çoğu Mekke’de inmiştir. Bu devrede insanları dine çağırmak için bu ayetler etkili birer unsur olmuştur. Ahirette bir cezalandırma vasıtası olarak kullanılan cehennemde, günah işleyenlerin devamlı kalıp kalmayacağı konusunda İslam mezhepleri farklı görüşlere sahiptir. Mutezile ve Hariciye mezheplerine göre cehennem azabı ebedidir. Büyük günah işleyerek cehenneme giren kimseler bir daha oradan çıkamayacaklardır. Diğer İslam mezheplerine göre ise cehennem azabı belli bir süre içindir. Gerçekten Kuran’ın ayetlerine dayanarak Eşariler (bir İslam topluluğu), Mutezile ve Kaderiye (İslam toplulukları), kafirlerin sonsuzluğa kadar cehennemde kalacakları inancını reddeder. Çünkü Eşarilere göre böyle bir inanış Tanrının rahmetinden ümit kesmeyi gerektirir. Allah’a ortak koşanlardan başka herkes, cezasını çektikten sonra cehennemden çıkacaktır.
Meydan Larousse 4 Cilt Sayfa 86

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı