Cehmiye Mezhebi Nedir? Kurucusu? Özellikleri

Cehmiye, cebriye öğretisinin en yaygın mezhebi.

Cehm bin Safvan tarafından kuruldu. Ehli sünnet inancında olanlar tarafından sapkınlık sayılan bu mezhebe göre, Allah, insanlar için ne yazmışsa ancak onu yapabilirler; insanların kendiliklerinden herhangi bir şey yapabilecek güçleri yoktur, bütün eylemleri birer mecazdır (yakıştırma). “Ay doğdu” denildiğinde Ay’ın kendiliğinden nasıl bir eylemi yoksa, “Hilmi şu işi yaptı” denirken, Hilmi’nin de o işin yapılmasında hiçbir eylemi yoktur.