HalkbilimiEfsaneler

Celal Baba Efsanesi (Kars İline Ait Efsaneler)

Celal Baba Efsanesi, Kars ilimize ait olan Celal Baba Efsanesi Nedir Neyi Anlatır? Kars iline ait bir efsane Celal Baba Efsanesi.

Doğu Anadolu’muzun serhat şehri Kars, 40 yıl kara günlerde kaldıktan sonra tekrar bizim olmuş, bu arada yiğit Türk evladı pek çok kahramanlıklar göstermiştir. Türklerin Anadolu’ya açıldıkları kapı olan Kars İlimizde her taşın, her köşe-bucağın bir hatırası vardır. Nice nice Türk evladı bu topraklar uğruna tertemiz kanlarını akıtmışlardı.

Şehre, bir fatih edası ile tepeden bakan Kars Kalesi’nin giriş kapısının hemen sağında bir türbe vardır. Bu türbenin Celâl Baba adlı bir zata alt olduğu söylenir ve hakkında şu hikâye anlatılır:

Ermeni Harbi (?) esnasında Celâl Baba, Kars Kalesi’nin kapı muhafızı olarak vazife alır. Ermeniler Karadağ istikâmetinden kalabalık bir ordu halinde Kale’ye taarruza geçerler. Celâl Baba da saatlerce çarpışır. Sonunda bir Ermeni, bunun arkasından gelerek başını gövdesinden ayırır. Başının yere düştüğünü anlayan Celâl Baba hemen onu Koltuğunun altına alır ve düşmanla döğüşmeye devam eder. Bu durumu gören düşman kaçmaya başlar, şehre hakim olamadan çekilip giderler.

Şehrin düşmandan temizlendiği haberini alan Celâl Baba olduğu yere düşüp kalır. Onu oraya gömerler. Düşüp öldüğü yerin Kale kapısının hemen girişinde olmasını ise halk, onun, Ölümünde bile kendisine emanet edilen yeri terk etmediği şeklinde değerlendirir.

Kaynak: Saim Sakaoğlu / 101 Anadolu Efsanesi