Genel KültürEdebiyat

Çelebi Kime Denir? Çelebi’nin Anlamı Nedir?

Çelebi nedir, ne demektir? Çelebi’nin Anlamı Nedir?

Türkçe bir unvandır. Çeleb (Tanrı) kelimesinden gelir. Anadolu Türkçesine mahsustur; diğer Türk diyeleklerinde yoktur. Genel olarak centilmen karşılığıdır (çelebi adam) misalinde olduğu gibi).

Unvan olarak, Osmanlılar’da Divan-ı Hümayun (bakanlar kurulu) katiplerine efendi yerine çelebi denilirdi. Bu kalem, Osmanlı teşkilâtında yüksek mevkilere gelen devlet adamları için bir çeşit staj yeri vazifesini de gördüğü için, önemliydi. Padişah’ın nedimlerine de Çelebi denilirdi. Evliya Çelebi bunlardandır. Bu unvan XV. yüzyıl ortalarına kadar pek daha itibarlıdır, Osmanlı şehzadelerine bile çelebi denilirdi Bu çağlarda ilmiye sınıfına da efendi yerine çelebi denmiştir.

Bir de Konya dergâhında Mevlevi tarikatının başkanı olarak Mevlânânın yerine geçen torunları böyle anılmıştır. Son yüzyıllarda kelime mutlak olarak bir şahıs hakkında yalnız Çelebi şeklinde kullanıldığı zaman Konya’daki en büyük Mevlevi şeyhi anlaşılmıştır ki, bu zat daima Mevlânâ’nın torunları arasından seçilirdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir