Cemaat Ne Demek? İslami Cemaat Nedir?

Cemaat ne demek, anlamı. Cemaat ne demektir? Kuranda Cemaat ve İslami Cemaat Kavramı hakkında bilgiler

  • 1. Esk. Topluluk, kalabalık.
  • 2. Namaz kılmak, vaaz ya da mevlit dinlemek için bir araya gelmiş kimselerden oluşan topluluk: Cuma namazı için cemaat yavaş yavaş toplanıyordu.
  • 3. Aynı dinden ya da soydan insanların oluşturduğu topluluk: Musevi cemaati. Ermeni cemaati. Bulgaristan türk islam cemaati.
  • 4. Cemaate uymak, bir toplulukta herkes nasıl davranıyorsa öyle davranmak.
  • Yeniçeri ocağı, saray gibi yerlerde çeşitli hizmetlerin yürütülmesiyle görevli çeşitli topluluklara verilen ad. Cemaat ortaları, Yeniçeri ocağı’nı oluşturan 196 ortanın birinciden yüz birinciye kadar olanlarına verilen ad.
  • Müminler topluluğu, islam inançları çevresinde toplananlar. Cemaatle namaz kılmak, başkalarıyla birlikte imama uyarak namaz kılmak.

Bütün müslümanlar için “islam cemaati” denilir. “Ümmet”le eşanlamlıdır. Kuran’da “ümmet” deyimi birçok kez yinelendiği halde “cemaat” sözcüğü hiç geçmez. Ancak, Hz. Muhammet, “cemaat” sözcüğünü sık sık kullanmıştır. Hz. Peygamber, Medine’de, islam devletini kurduktan sonra, komşu ülkelere gönderdiği habercilerle onları cemaate katılmaya çağırdı; dinsel, toplumsal ve siyasal birliğin sürekliliği konusundaki duyarlılığını “cemaatten bir karış bile ayrılan kişi, islam bağını boynundan sıyırmış olur”, “cemaatten ayrılan kişi, cahiliye insanının durumuna düşmüş sayılır” gibi sözlerle dile getirdi. Bunun dışında, Hz. Muhammet’in “Allah’ın eli (ilgi ve yardımı) cemaatle birliktedir”,”ümmetim dalalet (sapkınlık ve yanlışlık) üzerinde birleşemez” yolundaki sözleri, onun islam cemaatine, bir başka deyişle islam kamuoyuna beslediği güveni gösterir. Bu güven, cemaatle aynı kökten olan bu ibadet, hukuk, yönetim vb. alanlardaki sorunların çözümüne, tüm islam cemaatinin ya da onların temsilcilerinin ortak görüşü anlamına gelen “icma”nın, Kitap (Kuran) ve Sünnet (Hz. Muhammet’in söz, davranış ve onayları) ile birlikte üçüncü bir karar mercisi olması sonucunu doğurmuştur.

Cuma ve bayram namazlarının cemaatle kılınması gerekir. Öteki namazlar tek olarak kılınabilirse de, Hz. Muhammet, cemaatle kılınan namazın tek başına kılınandan en az 27 kez daha sevap olduğunu söylemiş, bir engel bulunmadıkça namazı cemaatle kılmayı sık sık öğütle-miştir. Bu özendirmenin, yılda iki kez bayram namazlarında, haftada bir kez cuma namazında ve günde beş kez vakit namazlarında alabildiğince çok müslümanı bir araya getirmek yoluyla “islam cemaatı” arasında birlik ve yakınlığı güçlendirmeyi, toplumsal dayanışmayı sağlamayı amaçladığı açıktır.