Cenaze Nasıl Taşınır? Cenazede Neler Yapılır?

Cenaze nasıl taşınır, nelere dikkat etmek gerekir? Cenazelerde neler yapılır? Cenaze namazı nasıl kılınır?

Musalla taşına cenaze namazı için konan tabutun yanında büyük şehirlerde ayaklı cenaze çelenkleri yer alır. Kesme çiçeklerden yapılma cenaze çelenkleri yerine sabit çelenklerin kullanılması, çelenk bedelinin hayır kurumlarına, vakıflara bağışlanması günümüzde geleneklerimiz arasına girmiştir. Ölünün elbiselerinin ve kullandığı bazı eşyaların fakirlere dağıtılması da hayırla anılması için bir sebep teşkil etmektedir.

Cenaze namazları şart olmamakla birlikte, genellikle vakit namazından sonra ve cami dışında kılınır. Vakit namazı için camiye gelmiş olanların böylece cenaze namazına da katılmaları sağlanır. Düşüğe, ölü doğan çocuğa namaz kılınmaz. Sadece adı konarak yıkanır ve bir beze sarılarak gömülür. Canlı doğup az sonra ölen çocuk yıkanır, kefenlenir ve cenaze namazı kılınır. İntihar eden, idam edilen kişiler yıkanır, kefenlenir ve cenaze namazları kılınır. Bile bile annesini, babasını öldürenin, müsademede öldürülen eşkıyanın namazı kılınmaz.

Cenaze namazını yalnızca erkekler kılarlar. Tabutun önünde imam durur. Arkasında erkeklerden oluşan cemaat sıralanır. İmamın yönetiminde 4 tekbirden oluşan cenaze namazı kılınır. Selam verildikten sonra imam namaz kılanlara;

“Ey cemaat, bu ölüyü nasıl bilirsiniz?” diye sorar. Onlarda; “İyi biliriz, Allah rahmet eylesin” derler.

Cenaze namazında bulunmak, cenazeyi taşımak, define iştirak etmek milletimizin çok takdir ettiği davranışlardır. Dinen bu davranışların çok sevabı olduğu belirtilmiştir. Namazdan sonra, tabut omuzlara alınarak küçük yerlerde mezarlığa, büyük şehirlerde cenaze arabasına kadar taşınır.

Cenaze Nasıl Taşınır?

Cenaze taşımanın da bir usulü vardır. Önce tabutun baş tarafındaki sol kol sağ omuza alınarak bir kaç adım yürünür, sonra ayak tarafındaki sol kola geçirilir, on adım daha taşınır. Sonra ön sağ kol omuza alınarak yürünür, son olarak arka sağ kola geçilir. Tabutu koşarak veya ağır ağır taşımak uygun bulunmaz. Cenazenin önünden yürümeye men eden dini bir kural yoksa da genelde arkasından yürünmesi benimsenmiştir Cenazeyi Kur’an-ı Kerim okuyarak dua ederek takip etmek gerekir. Cenaze töreninde gülmek, boş sözler söylemek ayıplanan davranışlardır. Önünden cenaze geçen insanlar ayağa kalkarlar, saygı durumunda bulunurlar ve ölenin ruhu için fatiha okurlar.

Cenaze namazı

İslam dinine göre, ölenin namazının kılınması için, bir takım koşullar gerekmektedir. Bu koşullar şöyle sıralanmaktadır:

  1. “Ölünün Müslüman olması,
  2.  Tarifat veçhile yıkanmış olması,
  3. Tabutun cemaat önünde olması,
  4. Ölünün bütün vücudunun veya başı ile beraber  yarısının tabutun içinde bulunması,
  5. Cemaatin ayakta bulunması,
  6. Ölünün, cenaze namazı kılınacak ve cemaat toplanacak yerde bulunması,
  7. Cenaze namazını kıldıracak imamın, Kıbleye karşı, yere yakın bir yere konmuş olan tabut içindeki ölünün göğsü hizasına durması lazımdır.

Cenaze Namazı Nasıl Kılınır

Cenaze namazı dört tekbirden meydana gelir. Musalla taşı üstüne konulan cenazenin önünde imam durur, cemaat da imamın arkasına sıralanır. Gerekli duaları okunduğu cenaze namazı şöyle kılınır: “İmam, Allahu ekber” diyerek birinci tekbiri alırken ellerini kulakları hizasına götürür, tekbirden sonra da ellerini göbeğinin altında bağlar. Cemâat de imamla birlikte ellerini kaldırarak içlerinden tekbir alıp ellerini göbekleri altında bağlarlar. Bundan sonra imam ellerini kaldırmaksızın açık sesle ikinci tekbiri alırken cemaat de içlerinden imama iştirak ederler. İmam ve cemaat üçüncü tekbiri alır. İmam ve cemaat yine aynı şekilde dördüncü tekbiri alır almaz hiçbir şey okumadan ellerini iki tarafa salıverirler. Sonra da evvela sağ tarafa, sonra sol tarafa birlikte selam verirler. Selam verirken de ölü, cemaat ve melekler niyet edilir.”

Cenazenin kadın, erkek çocuğu ve kız çocuğu oluşuna göre namazda okunması gereken dualar değişir.
Namazı kılınan ölü hakkında bir çeşit aklama yapılır. İmam oradakilere: “Ey cemaat, bu ölüyü nasıl bilirsiniz?” diye sorar. Onlar da “İyi biliriz, Allah rahmet etsin” diye cevap verirler.
Bundan sonra cenaze omuzlar üzerine alınarak gömülmek için mezarlığa götürülür.