Cinci Hoca Kimdir? Neler Yapmıştır?

CİNCİ HOCA (ölümü: 1648)

Safranbolu’da doğdu. Asıl adı Hüseyin’dir. Sonradan Kazasker Hüseyin Efendi olarak tanındı. İstanbul’da medrese tahsilinin son kademesindsyken, ruh hastalarına mânevi tedavide bulunduğu yayılmıştı. Bunu duyan Kösem Mahpeyker Valide Sultan, oğlu Sultan İbrahim için genç medrese softasını saraya getirtti. Padişah o zaman hafakan illeti denen daimî bir ruh sıkıntısında bulunuyordu ki bunun, ağabeyi IV. Murat’ın müthiş baskısı sonucu olduğu muhakkaktır. Cinci Hoca diye şöhret kazanan Hüseyin Efendi’den Padişah’ın fayda gördüğü söylendi, sarayda büyük nüfuz kazandı. Kendisine az zamanda kazaskerlik gibi en yüksek bir rütbe verildi. Ne olduğunu şaşıran genç softa, memuriyetleri parayla satıp her vesileyle rüşvet almaya başladı. Sultan İbrahim, hakkında yapılan şikâyetlere dayanamayıp kendisini azletti. Padişahın tahttan indirilmesi üzerine önce sürgüne gönderildi ise de, arkasından yollanan bir emirle idam edildi. Bütün servetine Hazine adına el konuldu.