Cinlerle İlgili Sözler, Atasözleri, Deyimler

Cinlerle İlgili Sözler, Atasözleri, Deyimler

Cin başka şeytan başka, bir davranış ya da durumun bir kimse için doğru ve yerinde, bir başkası içinse bunun tam tersi olabileceğini belirtmek için şaka yollu söylenir.

Cin cin bakmak, kurnazca bakmak; uyanık biçimde bakmak. Cin çatığı, çirkin, vücudu çarpık kimse için kullanılır. Cin çarpmak, inanışa göre cinlerin kötülüğüne uğrayarak ağzı burnu eğilmek, aklını yitirmek. Cin çarpmışa dönmek, başına gelen kötü şeyleri anlayamayacak kadar şaşkın ve perişan bir durumda olmak. Cin fikirli, çok kurnaz, akıllı ve zeki kimselerin bu yönünü belirtmek için kullanılır. Cin gibi, çok zeki, kurnaz: Cin gibi çocuk. Cin ifrit olmak ya da cin ifrit kesilmek, aşırı ölçüde kızmak, öfkelenmek. Birini cin tutmak, cinlerin kötülüğüne uğrayarak delirmek, kendinden geçmek. Cinler cirit atıyor, cinler top oynuyor, bir yerde hiçbir kimsenin bulunmadığını, oranın tam bir sessizlik içinde olduğunu vurgulamak için söylenir. Cinleri ayağa kalkmak, cinleri başına toplanmak, cini tepesine çıkmak, cini tutmak, çok sinirlenmek, öfkelenmek.

Cin askeri, osmanlı dönemi seyirlik oyunlarında. curcunabazlar”la birlikte gösteriler yapan çocuk soytarılara verilen ad.

Cin, yaygın bir halk inancının ürünüdür. Bu yönüyle sözlü ve yazılı eski edebiyatı beslediği gibi çağdaş edebiyata da yansımıştır. Firdevsi-i Rumi’ nin yapıtı Davetname “de (XV. yy.), Adem’den önce yaşamış Sahrennar adlı cinle ondan türemiş cinlere ait bilgiler verilir. Cinlerin etkilerini ortadan kaldıracak sihir, büyü, tılsımlar gösterilir. Bu yapıtın minyatürlü nüshasında cinlerin resimleri de vardır.

İlgili Makaleler