Çizim Nedir? Çizim Nasıl Yapılır? Tarihçesi

Çizim, yazı yazarken kullandığımız araç gereçlerle resim ve model çizme işine verilen isimdir. Kalemler, kurşun kalemler, mum boya ve kara kalem çizim için en yaygın kullanılan aletlerdir.

Sanatçılar çizimi birçok farklı alanda kullanır. Bazı çizimler, sanatsaldır; bunlar genellikle incelikli işlenmiş eserlerdir. Ancak çoğunlukla sanatçılar çizimi, yeni düşüncelerini kaleme dökmekte, resim ya da heykel gibi daha büyük bir işin parçalarını planlamakta kullanır. Çizimler, bir düşünce akla geldiği anda onu unutmamak için kabataslak planının çıkarılmasından, bir tasarının ayrıntılı bir biçimde dikkatlice işlenmesine yardımcı olmaya kadar birçok değişik amaçla kullanılır.

Genellikle çizimi sanatsal bir çalışma olarak görürüz; ancak durum her zaman düşündüğümüz gibi değildir. Çizimlerin çoğu bilgi vermek ya da belli şeylerin yapılmasına yardımcı olmak için oluşturulur. Bu tür iş çizimlerine verilebilecek iki örnek mühendis çizimlerdir. Bu çizimler estetik olmaktan çok, işlevsel olsalar da yine de görüntü olarak ilgi çekicidir.

Çizimin Gelişimi Tarihi

İnsanlar, antik çağlarda da çizim yapıyorlardı. İlk çizimler toprak, kaya ve ağaç kovuklarına sopa ve taşlarla yapılıyordu. Kömür (yanmış tahta) daha çok Romalılar tarafından kullanılmış bir çizim aletiydi. Kağıdın bulunmasının hemen ardından çizim çok daha gelişmiş bir biçim aldı. Kağıt, Uzak Doğuda bulunmuştu ve Avrupa’ya MS 12. yy. civarında geldi. 14. yy.la birlikte kağıt endüstrisi hızla büyüdü ve çizim hızla çoğu sanatçının işinin bir parçası durumuna geldi.

Hem bilimsel çalışmalarında hem de ressam olarak kullandığı çok sayıda çizimiyle ünlü ilk sanatçı, İtalyan Leonardo da Vinci’dir. Leonardo tebeşir, mürekkep ve gümüş noktası gibi birçok farklı çizim tekniği kullanmıştır. Gümüş noktada sanatçı gümüş uçlu metal bir çubuk yardımıyla özel bir kağıda çizim yapar. Gümüş, kağıttaki kimyasal kaplamayla tepkimeye girerek olağanüstü narin bir çizgi oluşturur. Diğer birçok çizim tekniğinin de kendilerine özgü kullanım alanları vardır. Örneğin kömür, ayrıntıları çizmekte kullanmaya uygun değildir; ancak kalın ve geniş tasvirler için çok ideal bir araçtır.

Günümüzde en yaygın çizim aracı kalemdir. Hem birçok biçimde kullanılabilir hem de ulaşılması en kolay araçlardan biridir. Yumuşaklık ve sertlik derecelerine göre çeşitliliklere sahip kurşun kalemi, 1790’larda hem bilim adamı hem de sanatçı olarak Leonardo’ya hayran olan Nicolas-Ja-ques Conte adında bir Fransız icat etmiştir. Kurşun kalemin kurşun olarak adlandırılan kısmı, isminin aksine kurşundan değil grafit ve kilden yapılır.

En yeni çizim araçları ise elektronik olarak geleneksel çizimlerin çok daha kalitelilerini çizmeyi başarabilen bilgisayar programlarıdır.

İlgili Makaleler