HalkbilimiHalk Müziği

Cura Nedir? Müzik Aleti Cura’nın Özellikleri

Cura: Bağlama ailesinin en küçük çalgısı. Cura bağlama, bağlama ailesinden, curanın büyüğü, bağlamanın küçüğü olan çalgı. Cura düzeni, türk halk müziğinde bir düzen. (Bağlama düzeniyle [ana düzen] akortlanmış sazda, üst telin sesi orta telin sesine düşürülerek yapılır. En çok Konya ve çevresinde kullanılın) Cura zurna, zurnanın en küçük boyu. (Tiz bir sesi vardır. Daha çok oyun havalarının seslendirilmesinde kullanılır.)

Türk halk müziğinde, özellikle hareketli parçaların seslendirilmesinde bir renk çalgısı olarak kullanılan curanın armut biçimindeki gövdesi, genellikle ardıç, söğüt ya da dut ağacının kütüğünden oyulur, sap ya birlikte çıkarılır ya da sonradan yapıştırılır. Üç ya da dört çift teli’var-dır. Kiriş ya da kamıştan perdeleri en çok yedi tanedir. Bağlamanın bir oktav tizine akortlanır.

Cura bağlama, bağlama ailesinden çalgılar içinde en çok kullanılanıdır. Sap uzunluğu 44 cm, tekne uzunluğu 32 cm, tekne derinliği 19 cm, göğüs genişliği 18 cm, toplam boyu 76 cm’dir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir