Genel KültürEdebiyat

Dante’nin İlahi Komedyası Neyi Anlatıyor?

İlahi Komedya (La Divina Commedia), Dante Alighieri’nin 1306-1308’den ölümüne (1321) kadar yazdığı manzum yapıt.

Bir giriş bölümünden sonra 33’er bölümlük 3 kısımdan (Cehennem, Araf ve Cennet) oluşan ilahi Komedya, Dante’nin, papa tarafından günahları bağışlama yılı olarak ilan edilen 1300 yılında, öbür dünyaya yaptığı hayali yolculuğu anlatır. Şair, Vergilius’un eşliğinde, Kudüs’ten başlayarak Yeryüzü ‘nün merkezine kadar Cehennemin eşmerkezli çemberlerden oluşan 9 katını birbiri ardınca dolaşır ve sonra Araf Dağı’nın 7 katına ya da basamağına tırmanır. Araf Dağı’nın tepesinde görkemli Dünya cenneti yaylası uzanır. Dante ile Beatrice buradan Cennetin 9 kat göğünü uça uça aşarak Tanrı katına ulaşırlar. Çağının tüm bilgilerini gerçek anlamıyla kapsayan bir “kutsal şiir” olan ilahi Komedya, insanlık tarihinin çelişkileri ve sonsuzda tamamlanmaya doğru gidişi çerçevesinde, yüce bir düzenin sırlarını çözmeye ve açıklamaya çalışır.