Genel KültürEdebiyat

Davetsiz Giden Misafir Döşeksiz Oturur Ne Demek Anlamı

Davetsiz Giden Misafir Döşeksiz Oturur. Günümüzde Misafirliğe gidecek kişilerin önceden karşı tarafa haber vermeleri bir kültür olarak yaygındır. Elbette misafirliğe gidecek kişilerin karşı tarafa önceden haber, vermeleri çok doğal ve güzel bir davranıştır. “Davete icabet etmek” de yaygın bir inanış tarzıdır. Çağrılan yere gitmek, onlarla kaynaşmamızı sağlar, dostkulkarı pekiştirir. Davet edilmeyen1 yerlere gitmek de bizim inanç ve ahlâk anlayışımıza ters düşer. Yukarıdaki söz, davet edilmeyen yere giden insanların gerekli ilgi ve itibarı göremeyecekleri düşüncesini yorumlama yönünden doğru olabilir. Zaten insanlarımızın çoğu, davet edilmedikleri yerlere gitmezler. Çok yakın akraba ilişkilerinde belki bu beklenti olmayabilir.

Türklerin misafirpeıverlik anlayışında davetsiz de olsa bir misafire ilgi ve alakada tutarsızlık göstermek yoktur. Bu misafirlere de aynı muamele yapılır ilgi ve ikramda kusur edilmez. Hatta yaygın olan bir anlayışımız daha vardır: “Kapımız misafire açık” sözü de misafirperverlik anlayışımızı dile getirir.

Davetsiz misafirliğe gelen için “ilgi ve itibar gösterilmez” düşüncesi anlayışımıza ters düşer.