Kültür

Davul Nedir? Davul Hakkında Bilgi

Davul Nedir? Tarihi ( Tarihçesi) Davulun Özelliği Hakkında Bilgi
Davul, enli ve ince tahtadan bir kasnağın iki yanma deri geçirilerek yapılan, deriler üzerine tokmak ve değnek vurularak çalman bir müzik aracı.
Türkler, çok eskiden beri davulu bir çalgı olarak kullanmışlardır. Davul çalınması bir egemenlik işareti sayılmıştır. Selçuklularda ve Osmanlılarda askeri mızıka takımı olan mehterhanede davul önemli çalgılardandı. Davulun, çeşitleri vardır. Halk musikisinde davul, zurna ile birlikte çalınır.

Davul Kültürümüzde Önemli Bir Yere Sahiptir

Fakat sabahleyin zurna ve davul seslerine karışan naralar, türküler beni uyandırdı (Ömer Seyfettin). Ramazan davuluRamazan ayında niyetlileri sahura kaldırmak için çalınan davul. Şaman davulu.

  •  Davul (zurna) çalmak, bir konuyu herkesin duyup anlayabileceği şekilde ortalığa yaymak.
  • Davul çalsan işitmezsağırlığı veya aşırı dalgınlığı belirtmek için kullanılır.
  • Argo. Davul tozuGerçekleşmesi imkansız olan durumlar için kullanılır: Davul tozu ilaç olur. Davul tozu ile minare gölgesi arar.
  •  Davulun sesi uzaktan hoş gelirgöründüğünden farklı olan durumlar için kullanılır. Davulun tokmağı elinde olmakbir işte yönetimi elinde tutmak, idare etmek.

Davulun Tarihi

Türklerde davul binlerce yıldan beri kullanılan bir çalgıdır. Genellikle bir hakimiyet işareti sayıla gelmiştir. Hun Türklerine gelin gelen ve ünlü bir şair olduğu söylenen bir Çin prensesi, manzum bir mektubunda Hunların «davulu her gece, güneş doğana kadar döğdüğünü» yazmıştır. Romalılar, Asya ordularıyla her savaşta gök gürültüsü gibi ses veren yüzlerce davulun sesi önünde şaşkına dönerlerdi. Osmanlı Türklerinin Orta Avrupa’ya yaptığı seferler bu çalgıyı oralara da iyice tanıtmıştır.
Osmanlı askeri musikisinin (mehterhane) önemli aletlerinden biri olan davulun birçok çeşidi vardır. Sağ elde usulün kuvvetli zamanlarını (düm’leri) vuran bir tokmak; sol elde usulün zayıf zamanlarını (tek’leri) vuran bir değnekle çalınır. Halk musikisinde davula zurna eşlik eder.
Şaman davulu. Şaman dinde başlıca ayin araçlarından biridir. Altaylılar ve Yakutlar şaman davuluna tüngür derler. Bu kelimenin eski Türkçedeki karşılığı küvrüğ’dür. Doğu Asya’da şaman Ayinlerinde davul kullanılması çok eski tarihlerden beri devam eder.
Davul yuvarlak veya oval şekilde olur. Yakut şamanlarının davulu daha çok ikinci şekildedir. Davulun yapılmasında kayın, sedir ağaçları, deri, madeni süsler, kıl sicim kullanılır.
Şaman Ölünce davulu parçalanır ve bir ağacın dalına asılır; şaman bu ağacın yanına gömülür. Davulun tokmağı da özel bir törenle hazırlanır. Tokmak, kayın ağacından veya geyik boynuzundan yapılır. Ayin sırasında şamanın ruhunun davul aracılığıyla dünyayı dolaştığına İnanılır. Altay şamanlarının davullarında resimler vardır. Bunlar güneşi ve ayı, ebem kuşağını, tanrısal kayın ağacını, derisi davul için kullanılan kutsal geyiği gösteren şekillerdir. Bazı davullarda eski devirlerdeki şamanlara, ruhlara, kurbanlık hayvanlara, din törenlerine ait resimler bulunur. Beltir şamanlarının davullarında yedi sarı kız, geyik, kurbağa, yılan, kayın ağacı, güneş, yıldızlar, hastalık taşıyan ruhların resimleri vardır.
 
 

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı