Deccal Kimdir? Deccal Nasıl Biri? Özellikleri

Deccal’ın, Kuran’da adı geçmez, ancak Hz. Muhammet’in bazı hadislerinde sözü edilir ve kıyametin önemli belirtilerinden biri olarak gösterilir. Hadislere göre Deccal, Mekke ve Medine dışında bütün dünyaya egemen olacak, 40 gün ya da 40 yıl saltanat sürdükten sonra Filistin ya da Suriye’de İsa ya da mehdi tarafından öldürülecektir. Deccal ile ilgili benzer inançlar yahudilik, zerdüştlük ve hıristiyanlıkta da vardır.

İslâm inanışında Deccal, kıyamet alâmetlerinden biri sayılır. Kıyamet günlerine yakın günlerde, Mehdi ortaya çıkmadan. Deccal zuhur edecektir. Nerede meydana çıkacağı tartışmalıdır, bazı söylentilere göre yahudi anneden, tek gözlü, kızıl ve kıvırcık saçlı, İri yapılı olarak doğacaktır. Gözü alnının ortasında olacak ve alnında Kâfir diye yazacaktır. Çıkışında büyük bir kıtlık olacağı, Mesih gibi, bir eşek üzerinde dolaşacağı, aç kalanlara, bol ekmek ve su dağıtarak onları yoldan çıkaracağı; imansızların, yahudilerin ve fesatçıların Deccal’ın ardından gideceği söylenir. Deccal, Mekke, Medine dışında bütün dünyayı ele geçirecek ve 40 gün (veya 400 gün veya 40 yıl) hüküm sürecektir.

Hıristiyan inancında Deccal’dan Yalancı Mesih olarak bahsedilir (Matta incili, XXIV. bab, 24).

Gerek Hz, Muhammed’in hadisleri. gerek İncil, insanları bu yalancıya karşı ısrarla uyarmıştır. Daha önceki dinlerde de (Zerdüşt dini Ehrimen ve Ahuramazda efsanesi gibi) Deccal kavramı vardır. İslâm inanışına göre Mehdi. Hıristiyanlığa göre ise bizzat tsa, Deccal’ı Suriye veya Filistin’de Öldürecektir. (M)

İlgili Makaleler