Güncel

Dede Kime Denir? Dede Sözlük Anlamı Nedir?

Babanın ya da annenin babası; büyükbaba. Büyükbabanın daha gerisindeki ataların her biri.  Yaşı ilerlemiş erkeklere seslenme sözü Mevlevi tarikatında çile doldurmuş dervişlere verilen san. 

Babanın veya ananın babasına verilen ad. büyük baba:

Bu adam kimdi? Ali’nin dedesi miydi? (S. F. Abasıyanık). Dedemin bana anlattığı eski muharebe (A.H. Tanpınar). Büyük babadan önceki atalardan her biri: Bu kılıç bize dedelerimizden kaldı (Ömer Seyfeddin). Çok ihtiyar erkeklere hitap edilirken kullanılan teklifsiz söz.

Dede (dedesi) koruk yer (yemiş) torununun dişi kamaşır eskilerin yaptığı yanlış işlerden daha sonrakilerin de zarar gördüğünü anlatan söz.

Mevlevi tarikatında nazari olarak 1001 gün süren çileyi tamamlayan dervişe verilen unvan. (Dedelerin içinden birçok Türk musiki sanatçısı yetişmiştir). R Dede baba, Kırşehir’de pir makamı kabul edilen Bektaşi tekkesinin şeyhine verilen ad. (Öteki Bektaşi tekkelerinin şeyhlerine sadece baba denirdi. Bektaşi tarikatı derecelerinin en yükseği dede babalıktı. öteki dereceler âşık, talih, muhib, derviş. baba ve halife İdi. Bu derecelerden ilk dördü müritlere, son ikisi ise mürşitlere aitti. Dede baba ise pir vekili kabul edilirdi.

İlgili Makaleler