Genel KültürEdebiyat

Derdiyok ve Zülfüsiyah Halk Hikayesi Özeti

Derdiyok İla Zülfüsiyah, türkülü halk hikâyesi

Yazma, daha sonra basma kitap olarak geniş halk topluluklarınca okunmuştur. Arap abecesiyle basılmış resimlî basımdan sadeleştirilerek yeni basımları da yapılmıştır. Aşk şerbeti içerek saz çalıp şiir söylemeye başlama, düşte sevgilinin nerede olduğunu öğrenme, kahvelerde saz çalma, zindana düşme, bir pirin kahramana yardımcı olması gibi geleneksel halk hikâyesi motiflerini içerir.

Hikâye Horasan’dan İsfahan’a göç etmiş akraba iki bezirgân’ın çocuklan, Derdiyok ile Zülfüsiyah arasındaki aşk serüvenini konu edinir. İki gencin evlendirilmeleri kararlaştırıldığı halde Zülfüsiyah’ın babası, delikanlının kahvehanelerde genç kız için söylediği türküleri namus sorunu yapar Ailesini alarak Keşan’a, Kirmanşah’a gider, daha sonra Buhara’ya yerleşir. Derdiyok, sevgilisine kavuşmak için çileli yolculuklar yapar. Sonunda iki sevgili Buhara sultanı Eyüp Şah’ın yardımıyla birbirlerine kavuşur.