Dil İle İlgili Sözler Dil İle İlgili Deyimler, Atasözleri

Dil İle İlgili Sözler, Deyimler, Atasözleri, Hadisler, Cümleler, Vecizeler, Dil ve Dilin Önemini Anlatan Özlü Güzel Sözler,

Arkadaşlar, bizim ahenkli, zengin dilimiz, yeni Türk harfleriyle kendim gösterecektir. (Atatürk)
Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtaracaktır. (Atatürk)
Türkçenin derinliklerine dalınca, gözlerime on sekiz bin evrenden daha yüksek bin evren göründü. (Ali Şir Nevai)
Mademki Türk’üz, o halde bir Türk gibi görür, bir Türk gibi düşünür, bir Türk gibi davranırız ve bir Türk gibi yazarız. (Ömer Seyfettin)
Kuşlar, ayaklarıyla; insanlar dilleriyle yakalanırlar. (T. Fuller)
Türkçe atalarımızın dili; anadil, diller güzeli. Yerine göre kılıçtan keskin, çelikten sert, kayadan sarp, boradan hızlı, bürümcükten ince, kelebekten uçucu, çiçekten renkli, kokudan tatlı, altından parlak, sudan duru Türkçe! (Ruşen Eşref Ünaydın)
Dilin cirmi (kendisi) küçük, cürmü (suçu) büyüktür. (Atasözü)
Dil sürçeceğine, ayak sürçsün daha iyidir. (Herbert)
Dilin kemiği yok, nereye çekersen oraya gelir. (Atasözü)
Dillerini jntiren uluslar, ulusal bilinçlerini de yitirirler. (O. Hançerlioğlu)
Dil, bir ulusun aynasıdır. (Schiller)
Kendi dilini tam bilmeyen, başka bir dil de öğrenemez. (Bernard Shaw) Konfüçyüs’e: “Eğer bir ülkede yönetici olsaydınız, ilk iş olarak ne yapmak isterdiniz?” diye sormuşlar”
“Kuşkusuz ilk iş olarak dili düzeltirdim.” diye karşılık vermiş. Dinleyiciler şaşırmışlar. “Niçin?” demişler. Konfüçyüs’ün karşılığı şu olmuş: “Çünkü dilde bozukluk varsa, söylenen şey, söylenmek isteneni anlatmaz; eğer söylenen, istenen anlamı yansıtmazsa, yapılması istenen eylem yapılmaz; eğer istenilen yapılmazsa, sanat ve ahlâk bozulmaya uğrar; eğer ahlâk ve sanat bozulursa, adalet doğru yoldan çıkar; eğer adalet doğru yoldan çıkarsa; halk çaresiz, bir bunalıma sürüklenir. Sonunda söylenen hakkında doğru karar verme olanağı ortadan kalkar. Böyle bir durumu önlemek için dil her şeyden önemlidir.” (Rider’s Diges’tan)
Birçokları kendi öz dillerine hâkim olamaz, ihmal ederler; meramlarını beylik sözlerle veya herkesin ağzında dolaşan tabirlerle ifade etmek isteyerek buna, kendilerine özgü bir mümtaziyet ve asalet vermeyi düşünmezler. Halbuki insanlar, birbirlerinin sözüne bakarak birbirlerinin kıymetini ölçerler. (Dale Carnegie)
Dilim seni dilim dilim dileyim; başıma geleni senden bileyim. (Deyim)
Dilim giydirir bana kilim. (Deyim)
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. (Atasözü)
Bülbülün çektiği dili belâsıdır. (Atasözü)
El yarası geçer, dil yarası geçmez. (Atasözü)
Kötü bir adamın dökeceği tatlı dil, tilkinin kargaya döktüğü tatlı bir dil gibidir. (Montaigne)
Dilimizi daima iyi kullanmalıyız. O, sizi mutluluğa götürdüğü gibi felakete de götürebilir. (Hz. Ali)
Dil düşüncenin aracıdır. Dilsiz düşünülemez. (Nurullah Ataç)
Türkçe, çok uyumlu bir dildir. Sanırım dünyada bundan uyumlu bir dil yoktur. (L. Olivier)
Dil devrimin amacı. Türk dilinin kısırlaştırılması değil, genişletilmesidir.
“Başka dile uymaz annesinin, sesi
Her sözün ararsan vardır Türkçesi”. (Ziya Gökalp)
Dil kurumu, en güzel ve verimli bir iş olarak türlü bilimlere ait Türkçe terimleri belirlemiş ve bu suretle dilimiz yabancı dillerin etkisinden kurtulma yolunda esaslı adımını atmıştır. (Atatürk)
Dil, herkesin birer taş eklediği bir yapıdır. (Emerson)
Dil. bayrak gibi devletin de simgelerinden biridir. (Ö. Asım Aksoy)