Diş Cerrahisinin Tarihçesi

Diş Cerrahisinin Tarihçesi, Diş cerrahisinde kullanılan teknikler, Ağız ve Diş Sağlığı Tarihi

Etrüskler-de, Mısırlılarda, Romalılarda esaslı bir tedavi ihtiyacına cevap veren bu uzmanlık dalı binlerce yıl boyunca ilkel aletlerle diş çekmekten ileri gidememiştir. Bugün bile bazı ilkel kavimlerde bu basit tekniklere rastlanmaktadır; ne var ki şimdi bunlara, dini düşüncelerle veya süsleme amacıyla diş kırma veya boyama gibi şeyler de eklenmektedir.

Batı ülkelerinde kullanılan teknikler hakkında ilk bilgiyi Fransız Fauchard’ın 1738’de yayımladığı Chirurgien-dentiste (Dişçi-Cerrah) adlı büyük eserinden elde ediyoruz. Bu eser o zamana kadar bilinenleri açıkladıktan başka bugünkü tekniklerin ilk temellerini de atmaktadır. Bu bakımdan Fauchard, modern dişçiliğin babası kabul edilmektedir.

Modern diş cerrahisi (odontoloji) büyük bir gelişme göstermiştir. Bu uzmanlığa erişmek için gereken eğitim her yerde yüksek öğrenim çerçevesi içine alınmıştır; memleketlere göre ya doktora, ya da lisans sınavları gerektirir. Diş cerrahîsi çeşitli dallara ayrılır: diş cerrahisi veya diş çürüklerinin önlenmesi veya tedavisi için yapılan işlemlerin tümü. Bundan başka, diş tedavisi ve yeniden diş yapma teknikleri dışında kök ve dişözü tedavisi, kakma diş yapımı ve diş seramiği gibi bazı ayırımlar da yapılır. Ağız-diş cerrahisinde, diş çekme ve küçük urların, iltihap odaklarının yok edilmesi yer alır.

Parodontoloji, dişlerin destek dokularının her çeşit bozukluğunu inceleme ve tedavi ile uğraşır. Çıkarılabilir veya sabit yapma dişler (protezler), tamamen veya kısmen dişlerin yerini tutmağa yarar.

Diş kakması, çene kemiklerinin zar dokusuna protezleri tutundurmak için madenî destekler koymaktır. Desteğe bağlı protezler de sabit veya oynar olabilir. Bu yepyeni teknik, bir çeşit yeni baştan diş kakması demektir;

Ortodonti veya diş-yüz ortopedisi özellikle çocuklar bakımından önem taşıyan bu dal da, bir uzmanlık işidir. Çene kemiği kitlelerinin uyumlu gelişmesini ve dişlerin doğru çıkmasını sağlamak, normal bir eklemleşmeyi hazırlamak veya yeniden meydana getirmek amacını güder.

Diş tabipliği yapan kişi bu uzmanlık dallarının tümü ile ilgilenir, fakat gelişmiş ülkelerde diş cerrahının bunlardan bir veya bir kaçıyla uğraşması istek ve eğilimi hâkimdir.

Veteriner cerrahı bütün klinik alanlarda ve bütün hayvan türlerinde insan cerrahîsinin ilerlemesini izledi. Asepsiden, gün geçtikçe gelişen anestezi” metotlarından, antibiyotiklerden yararlanan ameliyat teknikleri, artık ağır hastaları kurtarmak için düşünülebilecek her şeyi yapacak duruma geldi.

Küçük hayvanlarda yapılabilen ameliyatların hepsi, ister iskelet ister diğer organlar üzerinde olsun insan için düşünülebilenlerin eşidir. Atgiller ve sığırlar, vücutlarının her yerinde, eskiden imkansız olan çeşitli ameliyatlardan yararlanabilmektedirler.

Tecrübi cerrahî, yalnız hayvanlara değil insanlara da uygulanabilecek. kalp cerrahîsi ve akciğer cerrahîsi gibi yeni ameliyat tekniklerini her gün biraz daha ilerletmektedir.
 
 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu