Edebiyat

Divan Edebiyatı Nedir Kısaca Bilgi

Divan Edebiyatı Nedir? Divan Edebiyatı Hakkında Kısaca Bilgi
İslam dinini benimseyen Türklerin, Arap ve İran edebiyatlarının ve dillerinin etkisinde meydana getirdikleri İslam-Türk edebiyatı. Anadolu’da, divan edebiyatı XIII. yüzyılda başladı. XVI. ve XVII. yüzyıllarda büyük bir gelişme gösterdi. Tanzimat’tan sonra gelişen yeni edebiyat anlayışı karşısında devrini tamamladı. Osmanlı devletiyle birlikte tarihin malı oldu.
Divan Edebiyatı; Türk edebiyatında 11. yüzyılla 19. yüzyıl arasında, konuları işleyiş tarzı, kullandığı ölçüleri ve dil yönünden Arap ve Fars edebiyatının etkisi altında gelişen bir dönem. Adını divan sözcüğünden almıştır.
Divan, eskiden ozanların şiirlerini belli bir düzene göre sıraladıkları şiir kitabıdır. Fuzuli Divanı, Bâki Divanı, Nefi Divanı gibi.

Divan edebiyatının temel özellikleri şunlardır:

– Aydınlara özgüdür, bu nedenle halktan kopuktur.
– Her açıdan Arap ve İran edebiyatının etkilerini taşır.
– Dili Osmanlıca yani Arapça, Farsça ve Türkçenin karışımı bir dildir.
– Düz yazı, şiirden daha geri plandadır.
-Anlatım ağdalı, zor anlaşılır ve süslüdür. Öyle ki düz yazılarda tümce ne kadar uzatılırsa sanat değerinin o kadar arttığı varsayılmıştır.

Divan edebiyatı şiirine iki örnek:

Ey vücud-i kâmilin esrar-ı hikmet masdarı
Masdarı zatın olan eşya sıfatın mazharı
Mazharı her hikmetin sensin ki kilk-i kudretin
Safha-i eflâke nekşetmiş hutut-u ahteri
Ahteri mes’ut olan oldur ki tab-i pâk iken
Kaabil-i feyz ola lütfundan safayı cevheri
(Fuzulî)
Saki, zaman-ı ayş ü mey-i hoşgüvardur
Birkaç piyale nuş-edelüm nev-bahardur.
(Bâkî)
Divan edebiyatı düz yazısına bir örnek:
“Ve ilm-i zahir ü bâtında âfâk er enfüsî teşbih ve temsil ile hendese ve hey’etden ve ilm-i nücûm ve hikmet’den çok meânî ve maâri ü dere etmişdür…”
(Latifi)
Divan edebiyatı, dili ve anlatım özelliklerindeki yabancı etkiler nedeniyle ancak yaratıldığı dönemde belirli bir kesimin ilgilendiği bir edebiyat olmuştur.
Günümüzde divan edebiyatı ürünlerini okumak ve anlamak özel bir eğitim almayı gerektirmektedir.
Kaynak; Bilkent Temel Eğitim Ansiklopedisi

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı