Genel KültürEdebiyat

Divan Edebiyatında Bağ Neyi Anlatır?

Divan edebiyatında bağ, sevgilinin gezip dolaştığı, baharda içkili eğlencelerin düzenlendiği yer olarak, daha çok gazellerde ve kasidelerin nesip bölümlerinde konu edinilir. Bazı mesnevilerle şehrengizlerde adı verilen bağlar, yerel çizgileriyle de canlandırılır.

Divan şiirindeki bağ akarsu kenarında, ağaç, çiçek ve kuşlarla dolu yemyeşil bir doğa parçasıdır. Daha çok sıcak iklim özelliği taşımasına karşın, meyvelerinin çeşitliliği nedeniyle tüm mevsimleri kapsayan bir bölgedeymiş gibi anlatılır.

Bağda, başta gül, sümbül, menekşe, nergis, lale olmak üzere pek çok çiçek; servi, çınar ve nar gibi ağaçlar yer alır, bülbül, tuti, tavus ve karga gibi kuşlar yaşar. Hafif ve latif bir rüzgâr bağı serinletir, üzerinden bulut eksik olmaz, içinde hayme ve gölgelik bulunur. Mutrip, saki, sevgili, âşık, bahçevan hemen her zaman bağ ile birlikte anılır. Bağ, başta dünya olmak üzere, sevgilinin güzelliği, yüzü ve yanağı, ayrıca can, söz, ömür ve devlet kavramları için benzetme öğesidir. Sık sık cennet ile birlikte söz konusu edilir. Bahçe, ravza ve bostan, sözcükleri de bağı anlatır. ,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir