Güncel

Doğal Kaynaklar Nelerdir?

Doğal Kaynak Nedir, Doğal Kaynak çeşitleri nelerdir, nerelerde kullanılır. Doğal Kaynaklar Hakkında Kısaca Bilgi

Doğada bulunan ve insan eliyle yapılmamış olan kaynaklar, doğal kaynak olarak adlandırılır. Hava küre, su küre, taş küre ve canlı küre doğal kaynakların başlıcalarıdır. Doğal kaynaklar, ekonomik etkinliklerin ana maddesidir. Örneğin hayvanlar ve bunların beslendiği bitki örtüsü birer doğal kaynaktır. Fabrikalarda işlenerek biçimlendirilen madenler ve toprak doğal kaynaklardandır. Tekstil fabrikalarında işlenen pamuk topraktan, yün koyundan, ipek ise ipek böceğinden elde edilir. Buna göre insan, doğal kaynakları işleyerek yaşamını sürdürür. Bitkiler ve hayvanlar ise doğal kaynakları doğrudan tüketerek yaşarlar.

Doğal kaynakları, canlı ve cansız olmak üzere iki ana gruba ayırabiliriz. Canlı doğal kaynaklar bitkiler ve hayvanlardır. Cansız doğal kaynaklar arasında madenler, toprak, hava ve su yer alır.

Doğal kaynaklar içinde yer alan madenlerden bir kısmının yenilenme özelliği yoktur. Kömür ve petrol bu türdendir. Doğal kaynaklardan olan doğal gazın da yenilenme özelliği yoktur. Bazı doğal kaynaklar ise belirli koşullarda yenilenebilir. Örneğin ormanlar, ağaçlandırma çalışmaları ile yenilenebilir. İklim koşullarının elverişli olduğu ekvatoral iklim bölgesinde de ormanlar kendi kendini yenileyebilmektedir. Hava kirliliği sonucu kullanılamaz duruma getirilen bazı doğal kaynaklar ise filitreleme gibi teknolojinin olanakları kullanılarak yenilenebilmektedir.

Hava küredeki başlıca doğal kaynak rüzgârdır. Rüzgâr gücü, yenilenebilen ve sürekli olarak yararlanılabilecek kaynaklardandır. Yelkenli gemiler döneminde deniz ulaşımı açısından büyük bir önem taşıyan rüzgâr, günümüzde bazı ülkelerin önemli bir enerji kaynağıdır. Bu ülkelerde rüzgâr gücünden yararlanarak elektrik enerjisi üretilmektedir. Su, yenilenebilen kaynaklardandır. Birçok canlıyı barındırması ve yaşam alanı oluşturması bakımından su önemli bir doğal kaynaktır. Su, ayrıca elektrik enerjisi üretiminde de önemli bir yere sahiptir. Güneş, yeryüzünün ana enerji kaynağıdır. Yeryüzündeki yaşam, bu enerji kaynağına bağlıdır. Güneş enerjisinin milyarlarca yıl aynı düzeyde devam edeceği bilinmektedir. Bu nedenle güneş enerjisi de yenilenebilen doğal kaynaklardandır.

Yerin derinliklerinden gelen sıcak sular iki şekilde oluşur. Bunlardan birincisi magmadan ilk kez yeryüzüne çıkan sulardır. Bir de yeryüzünden yerin derinliklerine kadar sızıp orada ısınarak tekrar yeryüzüne ulaşan sular bulunmaktadır. Bu tür sıcak sular tükenmeyen doğal kaynaklardandır.

Toprak da belirli koşullarda yenilenebilen kaynaklar arasında yer almaktadır. Doğal süreç içinde kayaçlar ufalanarak belirli bir süre sonra toprağa dönüşür. Ancak insanların etkisiyle gerçekleşen şiddetli erozyon, toprağın yenilenme sürecinden daha kısa sürede toprak örtüsünün yok olmasına neden olmaktadır.

Doğal kaynaklar, insan yaşamı için temel gereksinimlerdir. Canlı doğal kaynaklar olan bitki ve hayvanlar, insanların temel besin maddeleridir. Cansız doğal kaynakları oluşturan hava, su ve toprak da yaşamın ayrılmaz ögeleridir. Madenler ise yaşamımızın her alanında kullandığımız ve uygarlığın gelişmesine büyük katkısı olan araç ve gereçlerin ana maddesidir. Evlerimizde kullandığımız elektrikli ve elektronik eşyaların ham maddesi ve bunları çalıştıran enerji kaynakları doğal kaynaklardan oluşmaktadır. Bu nedenle doğal kaynaklar, insan yaşamı için mutlaka gereklidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir