Güncel

Doğal Miras Nedir? Doğal Mirası Nasıl Koruyabiliriz?

Doğal Miras Nedir?

 Estetik, kültürel, bilimsel, ekonomik unsurlarla zenginleşen doğal güzelliklerin ve biyolojik çeşitliliğin oluşturduğu değerlerdir. Bilimsel veya görsel açıdan az rastlanan küresel değeri olan jeolojik ve morfolojik oluşumlar, tükenme tehdidi altındaki hayvan ve bitki türlerinin yetiştiği yerler doğal miras alanları olarak kabul edilir.

Dünyada ve çevremizde hiçbir koruma statüsüne sahip olmayan veya korunma önlemlerinin yetersiz olduğu pek çok doğal alan bulunmaktadır. Bu alanları belirlemek ve bir an önce koruma altına almak, hem doğanın korunması, hem de doğal kaynakların sağlıklı bir şekilde kullanılması için büyük önem taşımaktadır.

Korunması gereken doğal miras bazen jeolojik ve jeomorfolojik alan olabilir. Travertenler, mağaralar, az rastlanan kıyı güzellikleri, kaplıcalar, volkanik şekiller gibi ilginç yapısal oluşumlar örnek olarak verilebilir.

Yurdumuzun her köşesinde doğal güzellikler vardır. İnsanların bir emek harcamadan, hazır olarak buldukları ortama doğal ortam denir. Doğal varlıklar da bu doğal ortamın birer parçasıdır.

Doğal Varlıklar: Ormanlar, Göller,Taşlar, Akarsular, Bitki Örtüsü, Çeşitli bitkiler, Denizler, Yeryüzü şekilleri, Yaban hayvanları.

Doğal varlıklar, ülkeler için bir zenginliktir. Çok sayıda canlıyı içinde barındırır. Madenler ve ormanlar önemli ham madde kaynaklarıdır. Ayrıca doğal varlıklar turizm için önemlidir. Örneğin; ülkemizin önemli doğal varlıklarından biri olan peri bacaları her yıl turist akınına uğramaktadır.

Ülkemizdeki güzelliklerden biri de doğal parklardır.

Doğal parklar, manzarası ve farklı nitelikleri olduğundan koruma altına alınmış yerlerdir.

En bilinen doğal parklar arasında Kuş Cenneti, Uludağ, Yedigöller vardır.

Yurdumuz doğal varlıklarının yanı sıra tarihi mekanlar bakımından da zengin bir ülkedir. Çünkü ülkemizde tarih boyunca pek çok medeniyet yaşamıştır. Bu medeniyetlerden kalan eserler tarihi zenginliklerimizdendir. Çünkü bize o medeniyetlerle ilgili bilgiler verir. Yapılan kazılarda bulunan testi, heykel, araç gereçler de tarihî zenginliktir.
Yurdumuzda özellikle istanbul, Edirne, Konya, Kayseri, Bursa, Erzurum vb. civarında Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma eserler bulunmaktadır.

Tarihî mekânlardan bazıları şunlardır: Camiler,Hanlar,Köprüler,Kervansaraylar,Tiyatrolar,Köşkler,Saraylar
Çok kapsamlı bir konu olan Doğal varlıklar ve Tarihi Mekanlarla ilgili özet bilgilere sitemizde yer verilmiştir.

Doğal mirasımızı korumak ve tehditlere karşı savunabilmek için bireysel olarak yapabileceğimiz birçok faaliyet vardır. Bu faaliyetlerden bir kısmını şöyle sıralayabiliriz:

* Zarar görmüş, bozulmuş ekosistemlerin restorasyonu ve geri kazanımı için kaynak temini, plan ve uygulamalar yapılmalıdır.

* Doğayı kirleten ve doğada uzun süre yok olmayan ambalajlar yerine geri dönüşümlü ambalajlar tercih edilmelidir.

* Biyolojik çeşitlilik ve ekolojik dengenin önemini kavratacak eğitim programları oluşturulmalı.

* Ekosistemlerin işleyişi hakkında temel bilgiye sahip olunmalıdır.

* Yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilmeli, alternatif kaynaklar geliştirilmelidir.

* Fazla yakıt tüketen araçlar yerine çevreci ve az yakıt kullanan motorlu araçlar tercih edilmelidir. .

* Çöpler mutlaka geri dönüşüm için ayrılmalıdır .

* Organik ürünler kullanılmalı.

* Su kaynakları aşırı derecede kullanılmalıdır.

* Orman alanları geliştirilmelidir.

* Avcılık, doğal yaşamı ve türleri tehdit etmeyecek şekilde yapılmalıdır.

* Turizm alanlarında iskâna sınırlı ölçüde izin verilmelidir.

Doğa bize yaşamımız için gerekli olan tüm kaynakları veriyor. Isınmak ve hareket etmek için kullandıklarımız doğadan geliyor, barınmak, beslenmek için kullandıklarımız da! Doğanın nimetleri iklim su ve hava gibi yaşamsal öneme sahip hizmetleri de içeriyor.