Doksan Beşe Doğru Şiiri Niçin Yazılmıştır Konusu

Doksan beşe doğru, Tevfik Fikret’in siyasal-toplumsal içerikli şiiri (1912). Trablusgarp yenilgisi üzerine yöneltilen sert eleştiriler karşısında ittihat ve Terakki fırkası seçimlere gitmek üzere Mebusan meclisi’nin kapatılmasına ön ayak olmuştu. Tevflk Fikret bu olayı Abdülhamit ll’nin 95’te (hicri 1295 yılı: 1878), Meclis’i bir daha açmamak üzere kapatışına benzetir. Şiirin “Kanun diye kanun diye kanun tepelendi”, “Kopsun seni bir hak diye alkışlayan eller” dizeleri ünlüdür Şair, yönetime eleştirilerini “Rübabın cevabı”, “Revzen-i mahlû” (Tahttan indirilmiş kişinin [Abdülhamit ll’nin] penceresi), “Hân -ı yağma” (Yağma sofrası) gibi şiirleriyle sürdürdü.